You are here

Ziektes en ziektebeelden

De hematologie omvat vele ziekten en ziektebeelden. De aandoeningen kunnen erfelijk zijn, bij de geboorte al aanwezig zijn of pas op latere leeftijd ontstaan.

Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen goedaardige (benigne) en kwaadaardige (maligne) aandoeningen. Dit onderscheid zegt niets over de ernst van de ziekte of over de mogelijkheid te genezen. Er zijn goedaardige aandoeningen die ongeneeslijk of levensbedreigend zijn en er zijn kwaadaardige aandoeningen die vrijwel zonder klachten verlopen, goed te genezen zijn en die de levensverwachting van patiënten niet verkorten. Een ander woord voor kwaadaardig is oncologisch (van het Griekse woord onkos = massa, tumor; logos = studie).

In deze website wordt de groep aandoeningen waarbij geen woekering van kwaadaardige kankercellen optreedt, omschreven als:
ga naarniet-oncologische hematologie.

Wanneer door schade aan het DNA er zich kwaadaardige kankercellen ontwikkelen die zich blijven delen, dan spreken we in deze website van:
ga naaroncologische hematologie