Axicabtagene ciloleucel (merknaam Yescarta) is per 1 mei 2020 opgenomen in het basispakket voor de behandeling van volwassen patiënten met een recidief  of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) en primair mediastinaal grootcellig B-cel lymfoom (PMBCL). Om doelmatige en gelijke toepassing van deze dure behandeling mogelijk te maken, is een landelijk aanmeldprotocol opgesteld en een ‘tumorboard’ opgericht. Voor nader informatie raadpleeg deze website: Organisatie van zorg\geneesmiddelendossiers.