Op 5 oktober j.l. vond de Klinische dag van de NVvH plaats in de Gertrudiskapel te Utrecht. In diverse interacieve presentaties kwamen actuele onderwerpen aan bod: verworven stollingsstoornissen, hematologische behandelingen en fertiliteit(sbehoud), vaccinaties bij hematologische ziekten, CAR T cel therapie: update real world data, T cel lymfoom: er komt een overkoepelende richtlijn en APL.  

Ook werd weer een 6-tal patiënten casussen gepresenteerd en bediscussieerd. De deelnemers hebben als winnaar van het beste abstract verkozen:

‘Een 40-jarige man met een hypereosinofiel syndroom vanwege een B-acute lymfatische leukemie met een t(5;14)(q31;q32) translocatie, met een circulatiestilstand door een eosinofiele myocarditis’ van Remco Molenaar uit Amsterdam UMC.  

De prijs werd overhandigd door Birol Batman namens het projectteam NVvH Klinische dag.  

Wij bedanken alle sprekers en deelnemers voor hun actieve bijdrage aan deze dag.