Commissie Onderzoek en wetenschap

De Commissie Onderzoek & Wetenschap van de NVvH heeft tot doel om fundamenteel, translationeel en klinisch hematologisch onderzoek in Nederland te stimuleren en te ondersteunen. Hierbij levert de commissie bijdragen aan de NIV wetenschapsagenda, de EHA Roadmap for European Haematology Research en de Nationale wetenschapsagenda. De voorzitter van de commissie is vertegenwoordigd in het NIV Wetenschapsplatform.

De commissie is betrokken bij de toekenning van de NVvH onderzoeksprijzen, de Swammerdamprijs en het Jaap Steenbergen stipendium. Ook is zij betrokken bij de toekenning van beurzen van het Hematon onderzoeksfonds.

De NVvH heeft geen middelen om zelf onderzoek te financieren. Zij onderhoudt hiervoor wel contacten met subsidieverstrekkers, overheden en andere partners. 

De commissie wordt voorgezeten door Prof. dr. Monique Minnema, UMC Utrecht.