NVvH Wetenschapsprijzen

Jaap Steenbergen Stipendium

Het NVvH bestuur doet jaarlijks het verzoek aan de afdelingshoofden Hematologie om personen te kandideren die zijn gepromoveerd en van wie het proefschrift zich kenmerkt door originaliteit en kwaliteit. Het bestuur van de NVvH selecteert hieruit “het proefschrift van het jaar”. De geselecteerde kandidaat houdt een voordracht tijdens het Nederlandse Hematologie Congres en ontvangt het Jaap Steenbergen Stipendium; een oorkonde en een geldbedrag van € 5.000.


Uitreiking Jaap Steenbergen Stipendium 2021 aan dr. Suzanne Fustolo-Gunnink door prof. dr. Frank Leebeek tijdens het virtuele Dutch Hematology Congres op 21 januari 2021. 

2021 – Dr. Suzanne Fustolo-Gunnink, Not all that glitters is gold. Platelet transfusions for preterm neonates

2020 – Dr. Yvonne Jauw, 89Zr(Zirkonium) -immuno-PET: Towards a clinical tool to guide anti-body based therapy in cancer (2019)

2019 – Dr. M.A. Gillissen, Allogeneic hemaopoietic stem cell transplantation as immunotherapy: B lymphocytes versus leukemia (2018)

2018 – Dr. Rick Admiraal, “Individualized dosing of serotherapy in allogeneic hematopoietic cell transplantation, a delicate balance” (2017)

2017 – Dr. Inger Nijhof, “Beyond the horizon- New treatment strategies for relapsed/refractory multiple myeloma” (2016)

2016 – Dr. Doreen te Raa, “Beyond the Horizon: Molecular characteristics and prognosis in CLL” (2015)

2015 – Dr. Corien de Groot – Eckhardt, “Inhibitor Development in Nonsevere Hemophilia A” (2014)

2014 – Dr. Annemiek Broijl, “Molecular profiling in multiple myeloma” (2013)

2013 – Dr. Avital Amir, “Biology and clinical relevance of T-cell allo-HLA reactivity” (2012) 

2012 – Dr. Walter J.F.M. van der Velden: “Mucosal barrier injury, innate immunity, and stem cell transplantation” (2011)

2011 – Dr. Jeroen J.W.M. Janssen: “Molecular and immunophenotypic features of chronic myeloid leukemia in an era of evolving therapeutic strategies” (2010)

2010 – Dr. Bas J. Wouters: “Genomic and epigenomic studies of acute myeloid leukemia with CEBPA abnormalities” (2009)

2009 – Dr. Thijs J. Hagenbeek: “The role of the phosphatase Pten in T cell development” (2008)

2008 – Dr. Ronnie van der Holt: “Translational Studies in Elderly Patients with Acute Myeloid Leukemia” (2007)

2007 – Dr. Marc Raaijmakers: ” ABC transporter modulation in acute myeloid leukemia: studies from the leukemic stem cell perspective” (2006)

2005 – Dr. Margriet Oosterveld: “Intensive treatment strategies in patients with high-risk Myelodysplastic syndrom and secundary acute myeloid leukemia: a study towards a risk adapted approach” (2005)

2003 – W.A.F. Marijt: “Treatment of relapsed leukemia after allogeneic stem cell transplantation with in-vitro generated leukemia-reactive cytotoxic T cells”

2002 – N. Feller: “High frequencies of minimal residual disease cells and normal CD34 positive cells in bone marrow after remission induction therapy are correlated with poor outcome and may identify a subgroup of patients treated inadequately”.

2001 – Y. Bilgin: “Randomised controlled trial on the effects of leukocyte-depleted erythrocytes in cardiac surgery”

2000 – R. Arens “Onderzoeksdesign om de functie van CD27 in B cellen te analyseren”

(tot 2005 werden stipendia uitgereikt in het kader van het beste abstract/onderzoeksdesign)

Jaap Steenbergen was één van de eerste hematologen van Nederland. Hij was werkzaam in het St. Elisabeth Ziekenhuis te Amersfoort en een dag per week bij de afdeling Hematologie van het UMC Nijmegen.

Swammerdamprijs

Het NVvH bestuur doet tweejaarlijks het verzoek aan afdelingshoofden/opleiders Hematologie om personen te kandideren voor de Swammerdamprijs. De Swammerdamprijs van € 40.000 wordt uitgereikt aan een talentvolle hematoloog jonger dan 45 jaar, werkzaam op één van de deelgebieden van de hematologie, namelijk de hemato-oncologie, hemostase-trombose, immuno-hematologie of transfusiegeneeskunde.

Kandidaten kunnen worden aangemeld bij de secretaris van de NVvH. De aanmelding dient vergezeld te gaan van een samenvatting van de onderzoekslijn, een uitgebreid Curriculum Vitae en een aanbevelingsbrief van een Nederlandse hoogleraar. De door het bestuur van de NVvH geselecteerde kandidaat zal worden gevraagd om tijdens het DHC een voordracht te houden. Ook wordt een publicatie in het NTvH op prijs gesteld.

De Swammerdamprijs werd in 2007 voor het eerst uitgereikt en is één van de grootste prijzen voor medisch onderzoekers c.q. clinici in Nederland. De prijs is vernoemd naar de 17e eeuwse Nederlandse wetenschapper Jan Swammerdam, die als eerste de erytrocyt onder de microscoop heeft beschreven:

“In het bloet sag ik een Wy, daar een oneyndig getal rondagtige deelkens in swommen, die van figuur als een plat ovaal waaren, maar heel regulier: sy scheenen ook nog een vogtigheid in haar te besluyten. Als men deese deelkens op sy besag, soo vertoonden sy haar als cristalle stokskens, en op andere figuuren meer na dat de Wy van het bloed haar drayde. En ik ontdekte met een, hoe dat als de dingen grooter van het vergrootglas vertoont wierden, hoe sy minder couleur hadden.” (Jan Swammerdam, “Bybel der natuure of historie der insecten”, deel II)*


Uitreiking Swammerdamprijs 2019 door prof. dr. Nicole Blijlevens

2019 – Dr. R.K.M. Schneider, Erasmus MC

De prijs werd aan dr. R.K.M. Schneider toegekend vanwege haar wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de hematologie.

2017 – Dr. N.W.C.J. van de Donk, VUMC

De voordracht die dr. Van de Donk in 2017 hield in het kader van de Swammerdamprijs: “CD38: from the lab to the clinic and back again”.

2015 – Dr. J.J. Boelens, UMC Utrecht

De prijs werd aan dr. Boelens toegekend vanwege zijn wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de hematopoietische stamceltransplantaties.

2013 – Prof. dr. J.J. Schuringa, UMC Groningen

De prijs werd aan prof. dr. Schuringa toegekend vanwege zijn wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de hematologie.

2011 – Dr. M.H.M. Heemskerk, LUMC Leiden

De prijs werd aan dr. Heemskerk toegekend vanwege haar wetenschappelijk onderzoek op het gebied van T-cell immunotherapie bij leukemie.

2009 – Prof. Dr. F. Leebeek, Erasmus MC te Rotterdam

De prijs werd aan dr. Leebeek toegekend vanwege zijn wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de bloedstolling.

2007 – Prof. Dr. A.P. Kater,  AMC te Amsterdam

De prijs werd aan dr. Kater toegekend vanwege zijn wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de chronisch lymfatische leukemie.

Wetenschappelijk Fonds MPN Stichting

Op verzoek van de MPN-Stichting, brengt de NVvH het volgende onder de aandacht:

Op het Wetenschappelijk Fonds van de MPN-Stichting (myeloproliferatieve ziekten) kan een beroep worden gedaan door hematologen of door hen die in opleiding zijn tot hematoloog.

Gezien de beperkte middelen waarover het Fonds kan beschikken zijn er beperkende bepalingen gesteld aan het toekennen van een subsidie vanuit het Fonds. Op het Fonds kan door (aankomende) hematologen een beroep gedaan worden voor een financiele bijdrage ten behoeve van congresbezoek resp. voor het uitgeven van een proefschrift. In beide gevallen dient er een duidelijke relatie te zijn met een of meerdere ziekten die tot het aandachtsgebied van de MPN-Stichting behoren. In geval van congresbezoek geldt een maximum van Euro 3000 per aanvraag. In geval van uitgifte van een proefschrift kan maximaal een bedrag van Euro 5000 worden toegekend. Aanvragen zullen namens het bestuur van de MPN-Stichting, welk bestuur tevens het bestuur vormt van het Wetenschappelijk Fonds, worden beoordeeld.

Als voorwaarde voor toekenning geldt dat in geval van congresbezoek door de aanvrager een artikel dient te worden geschreven over de tijdens het bezochte congres besproken onderwerpen die relevant zijn voor de donateurs van de MPN-Stichting. Het artikel zal verschijnen in Pur Sang, het magazine van de MPN-Stichting. In geval van financiele ondersteuning van uitgifte van een proefschrift geldt eveneens dat door de promovendus een artikel over het onderwerp van het betrokken proefschift ten behoeve van het tijdschrift Pur Sang wordt geschreven. Tevens dient in het proefschrift er melding van te worden gemaakt dat uitgave van het proefschrift mede door het Wetenschappelijk Fonds van de MPN-Stichting mogelijk is gemaakt.

Aanvragen voor financiele ondersteuning vanuit het Wetenschappelijk Fonds van de MPN-Stichting dienen te worden gericht aan het bestuur van de MPN-Stichting (tevens het bestuur van het Wetenschappelijk Fonds). Digitale aanvraagformulieren vindt u op de website www.mpn-stichting.nl. Voor vragen of opmerkingen over het fonds kunt u contact opnemen met het secretariaat van de MPN Stichting via info@mpn-stichting.nl).

Rene Vogels reisbeurs

De René Vogels Stichting reikt reisbeurzen (reis- en verblijfkosten) uit aan jonge onderzoekers op het gebied van de oncologie. Er zijn twee aanvraagrondes per jaar, met deadlines in maart en september. De exacte data, meer informatie over René Vogels en over de voorwaarden voor het aanvragen van een reisbeurs vindt u op www.renevogelsstichting.nl

Luc Fraiture Award

De “Luc Fraiture Award” is een gezamenlijk initiatief van de heren Luc en Boris Fraiture, de hematologieafdeling van het UZ Leuven, en de universiteit van Leuven. De award dient ter ondersteuning van hematologisch onderzoek en ter stimulering van het delen van kennis tussen Europese landen.

Iedere 3 jaar wordt een onderzoeksproject gefinancierd (budget 2016: 15.000 Euro). In 2016 was het mogelijk om projecten in te dienen die zijn gerelateerd aan PATHOGENESIS OF MYELODYSPLASTIC SYNDROMES or ACUTE LEUKEMIA 

Wie kunnen een project indienen? researchers/clinicians working in an academic institution in the Benelux, France or Germany and who have obtained during the last seven years a doctoral degree in biomedical sciences on a subject related to hematology/hemato-oncology in the Benelux, France or Germany.

De deadline voor het indienen van projecten is 15 oktober 2016. Meer informatie in de bijlagen.