Home · Onderzoek

De NVvH functioneert als een coördinerende en overkoepelende organisatie voor verenigingen werkzaam op de deelgebieden van de hematologie. De coördinerende functie bevordert de landelijke positie van de hematologie wat betreft patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek en voorkomt versnippering van de Nederlandse hematologie. Er bestaat een nauwe samenwerking met de sub- en zusterverenigingen, o.a. door vertegenwoordiging in het bestuur van de NVvH en door het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten. 

Word lid van de NVvH

Beurzen en prijzen

Mulitcenter studies

Commissie onderzoek en wetenschap

Agenda

Voor een overzicht van alle evenementen kunt u naar onze agenda.

Alle evenementen