Inleiding

Kinderhematologie, een “bloed-mooi” vakgebied dat diverse ziektebeelden en symptomen omvat waar de algemeen kinderarts dagelijks mee te maken heeft. Vandaar een werkboek, samengesteld door leden van de sectie Benigne Hematologie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).

Het werkboek kinderhematologie is een werkboek dat zich “online” bevindt op deze website van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie. Online, met regelmatige updates, met als doel de algemeen kinderarts en de arts-assistent Kindergeneeskunde op elke werkplek te begeleiden in de verschillende differentiaal diagnoses en diagnostische tests binnen de Kinderhematologie.

Als redactie hebben we beoogd het werkboek een praktijkgericht gezicht te geven. Als het ware een eerste telefonisch consult met een kinderarts-hematoloog. Zoveel mogelijk hebben wij bepaalde beslisbomen als algoritmen weergegeven om het gestructureerd denken, dat de Kinderhematologie zo kenmerkt, te bevorderen. Vandaar ook dat alle informatie in het werkboek is ingedeeld in de volgende lagen:

  • Denken
  • Doordenken
  • Doen

Het werkboek Kinderhematologie is door leden van de sectie Benigne Hematologie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) opgesteld en wordt door hen onderhouden. De NVvH heeft het werkboek Kinderhematologie niet geautoriseerd maar er wel voor gekozen om te tonen op de website. De NVvH is niet betrokken geweest bij de samenstelling van het werkboek en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de aangeboden informatie. Klik hier om contact op te nemen met de redactie.

Denken (stroomdiagrammen)

M.b.v. deze rubriek die uit flowdiagrammen of algoritmen bestaat, hopen wij het gestructureerde denken dat de Kinderhematologie zo kenmerkt te ondersteunen en bevorderen. Over het algemeen bestaan de flowdiagrammen uit de volgende lagen: presenterende symptomatologie, oriënterende diagnostiek en werkdiagnoses. Bij bepaalde diagnoses of verdenkingen wordt een verwijzing naar een kinderhematoloog in de regio geadviseerd om een definitieve diagnose te stellen en zo mogelijk gezamenlijk de patiënt te behandelen en vervolgen.

Doordenken (achtergrond informatie en diagnostiek)

Deze rubriek bestaat uit twee delen:

  • Bij doorklikken op achtergrond informatie vindt u alle achtergrondinformatie per ziektebeeld. Deze achtergrondinformatie is samengesteld door kinderhematologen uit Nederland na uitgebreid literatuur onderzoek. Bij enkele ziektebeelden wordt u doorgelinkt naar de betreffende landelijke richtlijn. Onderaan elk stuk worden belangrijke of overzichtelijke artikelen vermeld om snel een indruk te krijgen van het ziektebeeld of belangrijke differentiaal diagnoses. Boven elk stuk wordt een datum van laatste revisie vermeld en verantwoordelijke auteurs. De verschillende hoofdstukken zijn verdeeld gegroepeerd o.b.v. hoe het kind zich over het algemeen presenteert. 
  • Bij doorklikken op diagnostiek vindt u de achtergronden van veel gebruikte testen in de hematologie.

Doen (acute kaarten)

Deze rubriek is het praktisch gedeelte van het nieuwe werkboek, mogelijk dat dit op den duur tot een handige applicatie zal worden doorontwikkeld.

De zogenaamde “Acute kaarten”, zijn een leidraad in acute situaties binnen de kinderhematologie zoals: