You are here

Vergaderagenda

Algemene Ledenvergadering NVvH 2017

27 januari 2017: www.hematologienederland.nl/ledenvergadering

Algemeen bestuur NVvH

  • 23 november 2016
  • 8 maart 2017
  • 7 juni 2017
  • 13 september 2017
  • 15 november 2017

Werkgroep benigne hematologie NVvH

Commissie Kwaliteit NVvH

Commissie Organisatie & Financiering (NVvH - HOVON)

Commissie Onderwijs & Opleiding NVvH

contactpersoon: l.tick@mmc.nl

Commissie Onderzoek & Wetenschap NVvH

DOT expertisegroep (NVvH - HOVON)

contactpersoon: el.meijer@vumc.nl

Juniorvereniging