In 2018 hebben Maxima Medisch Centrum, Erasmus MC, het Albert Schweitzer Ziekenhuis  en Amphia Ziekenhuis, het initiatief genomen tot een project voor waardegedreven zorg (ook wel Value Based Health Care genoemd) bij multipel myeloom. Deze groep heeft in nauwe onderlinge samenspraak en in overleg met verschillende patiëntengroepen een uitkomstenset geformuleerd, die is eind 2018 voorgelegd in de landelijke HOVON multipel myeloomwerkgroep.

In 2019 is het St. Antonius Ziekenhuis aangesloten en momenteel werken deze vijf ziekenhuizen aan structurele verbetering van de kwaliteit van zorg bij multipel myeloom en aan de implementatie van de uitkomstenset. Dit houdt in dat ieder ziekenhuis het zorgpad voor multipel myeloom in het eigen ziekenhuis optimaliseert en op basis van klinische en patiëntgerapporteerde uitkomsten de behandeling samen met de patiënt evalueert. In samenwerking met oa IKNL wordt een model ontwikkeld om uitkomsten van zorg in de nabije toekomst onderling te kunnen toetsen.

Ziekenhuizen die al bezig zijn met waardegedreven zorg voor multipel myeloom of interesse hebben om hiermee te starten, kunnen HIER meer informatie en contactgegevens vinden.