In oktober 2022 is de combinatie van venetoclax met ibrutinib (Ven-I) voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische lymfatische leukemie die niet eerder zijn behandeld door het Zorginstituut goedgekeurd (zie NVVH nieuwsbrief, dd 10-10-22).

De HOVON CLL richtlijn commissie is echter van mening dat er op dit moment geen plek is voor de combinatie venetoclax-ibrutinib (Ven-I) in de eerste lijn. Op basis van de data gepubliceerd in de NEJM-e wordt de meerwaarde van deze combinatie ten opzichte van de beschikbare opties te klein geacht in verhouding tot de toxiciteit bij ouderen. Wij wachten de (peer reviewed) publicatie af van de langere follow-up data om de plaats van Ven-I opnieuw te beoordelen.