You are here

Rene Vogels reisbeurs

Dankzij financiële steun van de René Vogels Stichting zal de Nederlandse Vereniging voor Oncologie in staat zijn om jaarlijks een aantal beurzen beschikbaar te stellen aan jonge onderzoekers. De deadline voor aanvragen hiervoor is 1 september .

De René Vogels beurs is bedoeld om de onderzoeker in staat te stellen ervaringen op te doen c.q. technieken aan te leren, die van belang zijn in het kader van reeds lopend oncologisch onderzoek (fundamenteel of klinisch).

Procedure:

Aanmelding (pdf per e-mail)vóór 1 september bij de:

René Vogels Stichting
t.a.v. mw. dr. Margo A. Kusters-van Someren
Ambachtsring 25
3981TA Bunnik

info@renevogelsstichting.nl

De procedure is te lezen op deze pagina.

De beurswinnaars verplichten zich om na afloop van hun reis een verslag te schrijven voor de René Vogels Stichting. Bij gebleken geschiktheid en plaats zal dit verslag op de website van de NVvO worden geplaatst of in Kanker Breed, het tijdschrift van de NVvO.

Meer informatie: www.renevogelsstichting.nl  en www.nvvoncologie.nl