You are here

Pay-for-benefit procedure Pomalidomide

Pay-for-benefit systematiek bij vergoeding van Pomalidomide

PROCEDURE

Verzekeraars, HOVON/NVvH, IKNL en de firma Celgene, hebben bilaterale overeenkomsten gesloten over de vergoeding van Pomalidomide. Deze aangekondigde pay-for-benefit systematiek is inmiddels van start gegaan.

Ziekenhuizen krijgen na het sluiten van een specifieke overeenkomst met betrokken verzekeraars Pomalidomide volledig vergoed, mits voorgeschreven volgens richtlijn en geregistreerd via HOVON. Indien onvoldoende respons op de behandeling zullen de verzekeraars vanuit de firma Celgene een deel van de eerder betaalde vergoeding terugkrijgen, volgens een zogenaamd pay-for-benefit systeem. Daarnaast vindt korting plaats bij langdurig gebruik bij goede responders.

De betrokken verzekeraars (o.a. Menzis, ASR, Achmea, ONVZ, Zorg en Zekerheid en Eno) kunnen inmiddels de directies van de 29 HOVON echelon A, B, C ziekenhuizen benaderd hebben voor een aanvullend contract in deze. Het is van groot belang, dat deze specifieke contracten afgerond worden vanuit de ziekenhuizen, zodat de voorschrijvers geen hinder ondervinden wanneer zij Pomalidomide geïndiceerd achten bij hun patiënten.

Teneinde start en stop van de behandeling en responsmonitoring goed vast te kunnen leggen, is aanmelding van de patiënt bij HOVON-ALEA (voorheen HOVON-TOP), als ware het een studiepatiënt, essentieel. Let op dat elke patiënt, onafhankelijk van de verzekeraar, die start met pomalidomide, aangemeld dient te worden. Buiten aanmelding bij HOVON en bespreking in een  regionaal MDO, worden van betrokken hematoloog GEEN registratie-werkzaamheden verwacht. HOVON zal lokale IKNL datamanagers vervolgens vragen prospectief de data te verzamelen, zoals dat ook gebeurt in het kader van de IKNL-kankerregistratie.

Artsen, apothekers en directies van echelon A, B en C ziekenhuizen zijn al eerder middels een brief van HOVON en de NVvH geïnformeerd.