Medische onderzoekers zijn voortdurend bezig met het ontwikkelen van betere methodes om ziekten te genezen of te behandelen. Een nieuw medicijn mag nooit direct op de markt worden gebracht; daar gaan vele jaren van zorgvuldig testen aan vooraf. Onderzoekstudies vormen de verbinding tussen medische/farmacologische ontdekkingen en de verkrijgbaarheid van een medicijn voor artsen en patiënten. Ook verschillende therapievormen worden vaak in een onderzoek betrokken. Onderzoekstudies worden ontwikkeld om het effect te meten van een geneesmiddel of een behandeling in een groep patiënten. Het geld voor onderzoekstudies wordt veelal door gezondheidszorgorganisaties of de farmaceutische industrie beschikbaar gesteld.

Er zijn vier soorten studies (fase I, II, III en  IV Studies).  Aan het eind van de klinische studie worden de resultaten geanalyseerd en tijdens wetenschappelijke congressen en in wetenschappelijke tijdschriften besproken. De studieresultaten worden nogmaals beoordeeld door onafhankelijke gezondheidsorganisaties als het CBG, die beslissen over een eventuele goedkeuring van geneesmiddelen.

In Nederland worden veel hemato-oncologische studies (en enkele niet-oncologische hematologie studies) voor volwassenen gecoördineerd door de HOVON.  In Europees verband kennen we verder de EORTC-studies. Ook (individuele) ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen en de farmaceutische industrie verrichten wetenschappelijk onderzoek. Alle studies moeten worden aangemeld bij een (inter)nationaal trialregister (een overzicht met links naar trialregisters, staat hieronder)

Voor iedere trial wordt door onafhankelijke artsen een onderzoeksprotocol opgesteld . Dit onderzoeksprotocol dient ervoor te zorgen dat de behandeling volgens een vast stramien wordt uitgevoerd om tot objectieve en controleerbare conclusies te kunnen komen. Het protocol moet door elke arts worden gevolgd die aan het onderzoek deelneemt.

Een studie die wordt uitgevoerd op meerdere locaties of ziekenhuizen wordt een multicenter studie genoemd.

Een gerandomiseerde studie is een (meestal fase III) studie waarin minimaal twee behandelingen met elkaar worden vergeleken. De verschillende groepen deelnemers worden willekeurig samengesteld. Dit gebeurt vaak via “randomisatie” door een computers.

Meer informatie:

www.hovon.nl (Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland)

ccmo.nl (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek)

www.cbg-meb.nl (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen)

www.EORTC.be (European Organisation for Research and Treatment of Cancer)

Trialregisters:

www.trialregister.nl/trialreg/index.asp  (Nederlands trialregister)

http://apps.who.int/trialsearch/ (Internationaal trialregister World Health Organization)

http://clinicaltrials.gov/ct2/home (International trialregister)