Universitair medische centra, afdeling Hematologie

Universitair medische centra

UMC Groningen
AmsterdamUMC locatie AMC en VU
Erasmus MC Rotterdam
LUMC Leiden
Maastricht Universitair Medisch Centrum
UMC Utrecht 
Radboudumc Nijmegen

Oncologische centra

www.nki.nl Nederlands Kanker Instituut
www.avl.nl – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Onderzoek en Diagnose

Onderzoek

www.hovon.nl – Stichting Haemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland
www.trialregister.nl/trialreg/index.asp  – Nederlands Trialregister
www.kankeronderzoek.info – Trial informatie voor patiënten
www.ccmo-online.nl/main.asp – Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
www.biomedisch.nl – Biomedisch onderzoek
www.leukemie.nl – Stichting Leukemie (investeringen in onderzoek)

Diagnose

www.nvkc.nl/patient – laboratorium onderzoek
www.medischlab.nl – laboratorium onderzoek
www.sanquin.nl – bloedtransfusie-/erfelijkheidsonderzoek

Richtlijnen

www.hematologienederland.nl/richtlijnen – hematologische richtlijnen
www.hovon.nl – Stichting Haemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland
www.oncoline.nl – Richtlijnen (oncologisch)
www.cbo.nl – Richtlijnen (niet-oncologisch)
www.pallialine.nl – richtlijnen palliatieve zorg (IKC) 

Geneesmiddelen

www.apotheek.nl – informatie over medicijnen
www.lareb.nl – melden van en informatie over bijwerkingen
www.cbg-meb.nl  – College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Kenniscentra & (semi) overheidsinstanties

Kenniscentra

www.erfocentrum.nl / www.erfelijkheid.nl – erfelijkheid; erfelijke ziekten en aandoeningen; zwangerschap, kinderwens en erfelijkheid; biotechnologie 
www.hbpinfo.com – hemoglobinopathieën
www.ikcnet.nl  – Vereniging van Integrale KankerCentra
www.kwfkankerbestrijding.nl – KWF Kankerbestrijding
www.kanker.nl/bibliotheek – een initiatief van KWF Kankerbestrijding, Levenmetkanker en IKNL
www.kiesbeter.nl – portal gezondheidszorg Nederland 

(semi) overheid

www.zorginstituut.nl – Zorginstituut Nederland
www.gr.nl – Gezondheidsraad
www.igz.nl – Inspectie voor de gezondheidszorg
www.minvws.nl – Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport
www.nza.nl – Nederlandse zorgautoriteit
www.nivel.nl – Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
www.rivm.nl – Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu
www.rvz.nl – Raad voor de volksgezondheid en zorg
www.ZONmw.nl – Organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie

Patiëntenorganisaties

www.nvhp.nl – hemofilie(stollingsziekten)
www.oscarnederland.nl – thalassemie en sikkelcel
www.itp-pv.nl – ITP
www.hematon.nl -Stichting Hematon, patiëntenorganisatie voor bloed- en lymfklierkanker en stamceltransplantatie
www.mpd-stichting.nl – Myeloproliferatieve aandoeningen (EV/PV/MF)
www.bloedziekten.nl – Hypereosinofiel Syndroom; TTP; Budd Chiari; Diamond-blackfan en overige zeldzame bloedziekten
www.aaenpnh.nl – Aplastische anemie en paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie.
www.hematoslife.org – community website zeldzame bloedziekten
www.hemochromatose.nl – hemochromatose
www.histio.nl – Langerhans Cel Histiocytose
www.mastocytose.nl – mastocytose
www.npcf.nl – Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
www.stichtingak.nl  – Stichting allochtonen en kanker
www.internethaven.nl – Stichting Jongeren en Kanker
www.vokk.nl – Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker
www.kankerspoken.nl – Kinderen van ouders met kanker

Overige