Home · Patiëntinfo

Patiëntinfo COVID-19

Informatie 3e prik en booster coronavaccinatie RIVM (20.12.2021)

Booster voor de patiënten na hun 3e vaccinatie
De groep immuungecompromitteerde patiënten die in november een uitnodiging voor een 3e prik heeft gehad, komt ook in aanmerking voor een boosterprik. Het is van belang dat patiënten ook deze boosterprik halen. Dat kan minimaal 3 maanden na de 3e prik (van de basisserie). Heeft de patiënt na de 3e prik nog corona hebt gehad, dan kan de boosterprik 3 maanden na het begin van de ziekte worden gehaald.

3de prik hoort bij basisserie vaccinatie
Deze derde prik is voor deze patiënten namelijk onderdeel van de basisvaccinatie, die voor de meeste andere mensen uit 1 of 2 vaccinaties bestaat.

Boosterprik is extra vaccinatie (ná basisserie)
De booster is daarnaast een extra prikkel voor het afweersysteem, een oppepper na de basisserie. Die is om te zorgen dat de bescherming na de basisserie nog een keer verhoogd wordt.

Tijd tussen 3de vaccinatie en boostervaccinatie
Tussen de 3de vaccinatie en de boostervaccinatie moeten 3 maanden zitten.

Tot wanneer kan ik mijn 3e prik halen?
Als u een uitnodiging hebt gekregen van uw medisch specialist om een 3e prik te halen bij de GGD, kan kunt u hiervoor uiterlijk 30 januari een afspraak maken.

Wat is het verschil tussen een derde vaccinatie en een ‘booster’ vaccinatie?
Een derde vaccinatie kan ervoor zorgen dat mensen die na 2 vaccinaties nog onvoldoende beschermd zijn alsnog een betere bescherming krijgen (‘een immuunreactie opbouwen’). Deze derde prik is voor deze mensen daarmee onderdeel van de basisvaccinatie.

Dit is anders bij een booster. Een booster is een extra prikkel voor het afweersysteem, een oppepper. Die is voor mensen die na 1 of 2 vaccinaties eerst wel voldoende  bescherming opgebouwd hebben, maar bij wie de bescherming daarna is afgenomen.

 

3e vaccinatie immuungecompromitteerden – advies RIVM (15.09.2021)

Een specifiek deel van de patiënten met een ernstige afweerstoornis kan met een 3de vaccinatie een betere bescherming tegen het coronavirus krijgen. Het gaat om patiënten die onder behandeling zijn van een medisch specialist voor een specifieke aandoening of behandeling. Dit advies is opgesteld door de RIVM werkgroep COVID-19 vaccinatie waarin de NVvH als een van de betrokken beroepsgroepen zitting heeft.

Voor de hematologische doelgroep gaat het om de volgende patiëntengroepen:

1. Na beenmerg- of stamceltransplantatie (autoloog of allogeen)*;
2. Patiënten die behandeling voor een kwaadaardige hematologische aandoening ondergaan of recent hebben ondergaan, waaronder CAR-T cel therapie*;
3. Alle patiënten met een hematologische maligniteit waarvan bekend is dat dit geassocieerd is met ernstige immuundeficiëntie (bijv. chronische lymfatische leukemie, multiple myeloom, ziekte van Waldenström)*;
4. Patiënten die behandeld worden met de volgende immunosuppressiva:
• B-cel depleterende medicatie: anti-CD20 therapie, zoals Rituximab, Ocrelizumab;
• Sterk lymfopenie-inducerende medicatie: Fingolimod (of soortgelijke S1P agonisten), Cyclofosfamide (zowel pulsen als hoog oraal);
• Mycofenolaat mofetil in combinatie met langdurig gebruik van 1 of meerdere andere immunosuppressiva.
*indien hiervoor onder behandeling of in de afgelopen 2 jaar hiervoor onder behandeling geweest

Vanaf oktober ontvangen de mensen die in aanmerking komen een uitnodiging van het ziekenhuis. Niet alle mensen ontvangen gelijk een uitnodiging, dat gebeurt verspreid en in sommige gevallen afhankelijk van lopende behandelingen. De ziekenhuizen sturen binnen een periode van enkele weken de uitnodiging naar hun patiënten. De vaccinatie gebeurt op een GGD priklocatie met een mRNA vaccin (Pfizer, Moderna). Mensen kunnen zelf telefonisch hun afspraak inplannen na ontvangst van de brief.

Na een 3e vaccinatie zullen niet al deze mensen met een ernstige afweerstoornis goed beschermd zijn. Het is op dit moment niet goed te voorspellen welke mensen ondanks een 3e vaccinatie nog steeds onvoldoende beschermd zullen zijn. Daarom blijft het belangrijk de basismaatregelen tegen het coronavirus te volgen en dat andere personen in het huishouden zich laten vaccineren.

Ga voor online actuele informatie en Q&A’s naar de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/immuungecompromitteerden

Advies NVvH COVID commissie over antistoftiters en 3e vaccinatie (20.08.2021)

Er bestaan veel vragen over het meten van antistoftiters na COVID vaccinatie en over het geven van een 3e vaccinatie bij patiënten met een verminderde afweer. Het RIVM is momenteel een advies aan het voorbereiden welke mensen met een afweerstoornis in aanmerking komen voor een 3e vaccinatie. De NVvH COVID commissie is hierbij nauw betrokken. 

Er is op dit moment nog onvoldoende bekend over de interpretatie van antistoftiters na COVID vaccinatie en ook de beschermingsduur na vaccinatie. Daarnaast lijkt het zo te zijn dat er patiënten zijn die in afwezigheid van B cellen geen antistoffen maken maar wel een goede T cel immuniteit opbouwen. In afwachting van aankomend onderzoek en het ontbreken van consequenties (het advies blijft zoveel mogelijk 1,5 meter afstand in acht te nemen en er zijn geen data bekend over boostervaccinatie) raden wij af om antistoftiters te bepalen buiten studieverband. 

Deze adviezen sluiten aan bij de huidige adviezen van het RIVM, zie https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/immuungecompromitteerden

Advies COVID-19 vaccinatie bij hematologische patiënten (14.01.2021)

De kans op een COVID-19 infectie is groot. Ook is er een groot risico op een ernstig beloop van de infectie voor patiënten met een verminderde weerstand.
Alle patiënten met een verminderde weerstand zullen worden opgeroepen voor vaccinatie. In deze fase van de pandemie zal vaccinatie niet worden uitgesteld, ook al is er een kans op verminderde werking door de onderliggende ziekte of behandeling. Belangrijk is dat alle standaard adviezen ter voorkoming van een infectie blijven gelden na vaccinatie, omdat we niet weten hoe goed de vaccinatie werkt. Het risico van eventuele bijwerkingen weegt niet op tegen het risico van een infectie.
Er wordt nagedacht over de optie om huisgenoten van patiënten met een verminderde weerstand met voorrang te vaccineren, op dit moment is dat niet mogelijk.

Wij verwijzen patiënten voor uitgebreidere informatie naar de websites van de diverse patiëntenverenigingen, waaronder Hematon, NFK,  MPN-stichting en stichting zeldzame bloedziekten. 

Ziektes en ziektebeelden

Diagnose en behandeling

Studies en trails

Behandelcentra

Wat is hematologie?