NVvH werkgroep benigne hematologie
Voorheen: werkgroep niet-oncologische hematologie

Doelstellingen van de NVvH werkgroep:

  1. Profilering van de benigne hematologie.
  2. Ontwikkeling en beheer van richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van benigne hematologische ziektebeelden.
  3. Platform voor het initiëren van multicenter wetenschappelijk onderzoek.
  4. Platform voor discussie rond moeilijke casuïstiek.
  5. Registratie van epidemiologische gegevens over de incidentie, prevalentie en prognose van benigne hematologische ziektebeelden.
  6. Coördinerende rol met andere werkgroepen/verenigingen rond de benigne hematologie, waaronder bloedtransfusie (NVB, TRIP) hemofilie behandeling (NVHB), trombose en hemostase (NVTH) en de werkgroep hemoglobinopathie behandelaars.

De werkgroep benigne hematologie valt onder de NVvH. De werkgroep werkt met subgroepen voor de verschillende ziektes. Elke subgroep heeft een aantal aanspreekpunten. Aanspreekpunten coördineren de ontwikkeling van richtlijnen en het wetenschappelijk onderzoek binnen de subgroep in de ruimste zin van het woord. Over het algemeen zijn de aanspreekpunten en subgroep-leden experts in het veld, en kunnen zowel hematologen zijn als wetenschappelijk onderzoekers of medisch specialisten met een verwant aandachtsgebied.

Dagelijks bestuur:

Vergaderingen:
De notulen van de laatste vergaderingen vindt u op hier via het besloten gedeelte van de NVvH.

Ziektebeelden

Ziektebeelden:

Congenitale en verworven trombocytopenieën

Immuun trombocytopenische purpura (ITP)

Richtlijn ITP (link naar NVvH site ITP)

Studies (link naar ITP studies)

Subgroep (link naar ITP/TTP subgroep)

Trombotische trombocytopenische purpura (TTP)

Richtlijn TTP (link naar richtlijn NVvH site TMA)

Studies (link naar TTP studies)

Subgroep (link naar TTP subgroep)

Congenitale en verworven anemieën

AIHA (Auto-immuun hemolytische anemie)

Geen Nederlandse richtlijn AIHA (link naar BJH guidelines (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bjh.14478; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bjh.14654)

Studies (link naar AIHA studies)

Subgroep (link naar anemie subgroep)

Hemoglobinopathie

Richtlijn sikkelcelziekte (link naar NVvH site sikkelcelziekte)

Richtlijn thalassemie (https://thalassaemia.org.cy/publications/tif-publications/guidelines-for-the-clinical-management-of-non-transfusion-dependent-thalassaemias-updated-version/ ; https://thalassaemia.org.cy/publications/tif-publications/a-short-guide-to-the-management-of-transfusion-dependent-thalassaemia/)

Studies (link naar hemoglobinopathie en andere congenitale anemiën studies)

Subgroep (link naar anemie subgroep)

Overige congenitale anemiën

Geen Nederlandse richtlijn Zeldzame congenitale anemiën

Studies (link naar hemoglobinopathie en andere congenitale anemiën studies)

Subgroep (link naar anemie subgroep)

Aplastische anemie en paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie

Aplastische anemie (AA)

Richtlijn AA (link naar NVvH site AA)

Studies (link naar AA studies)

Subgroep (link naar AA/PNH subgroep)

Paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie (PNH)

Richtlijn PNH (link naar NVvH site PNH)

Studies (link naar PNH studies)

Subgroep (link naar AA/PNH subgroep)

Congenitale en verworven stollingsstoornissen

 

Richtlijn (link naar NVvH site hemofilie)

Studies (link naar Congenitale en verworven stollingsstoornissen studies)

Subgroep (link naar Congenitale en verworven stollingsstoornissen subgroep)

Klinische bloedtransfusie geneeskunde en cellulaire therapie / ferese

 

Richtlijn Bloedtransfusie, (link naar https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/bloedtransfusiebeleid/startpagina_-_bloedtransfusiebeleid.html)

Geen Nederlandse richtlijn Aferese (link naar ASFA guidelines (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/jca.21705)

Studies (link naar Transfusie studies)

Subgroep (link naar Transfusie subgroep)