HOVON en NVvH trekken gezamenlijk op bij het onderwerp regionalisatie (in de commissie regionalisatie)

Startdocument Regionale Samenwerking Hematologische Zorg (versie: 14-okt-2016)

Op 30 mei 2018 heeft een ledenraadpleging plaatsgevonden rondom het thema ‘Updaten Regionalisatiedocument’. Het verslag vindt u hier. De regionalisatiecommissie neemt de discussiepunten en conclusies mee in het updaten van het huidige document.

De commissie houdt zich expliciet niet bezig met beroepsbelangen.

  • Prof. dr. Edo Vellenga (UMCG)
  • Prof. dr. Harry Schouten (MUMC)
  • Dr. Mark-David Levin (Albert Schweitzer)
  • Dr. Mels Hoogendoorn (MC Leeuwarden)
  • Dr. Sonja Zweegman (VUMC)
  • Dr. Rien van Marwijk Kooy (Isala)
  • Dr. Esther Jacobs (Elkerliek) 
  • Prof. dr Arnon Kater (AMC)
  • Prof. dr. Peter Huijgens (VUMC, vice-voorzitter)
  • Prof. dr. Nicole Blijlevens (UMCN, voorzitter)