De commissie wetenschap van de NVVH bestaat sinds 2013 en heeft als doel om het onderzoek op het gebied van de hematologie in brede zin te ondersteunen. Er worden geen financiële bijdragen voor wetenschappelijk onderzoek vanuit de NVvH toegekend. De commissie onderhoud contacten met diverse instanties en subsidiegevers, zoals onder andere Nationale Wetenschaps Agenda, KWF, Alpe d’HuZes, ZonMW, NWO, Trombosestichting en Hematon.

De commissie stelt jaarlijks een beoordelingscommissie vast voor de toekenning van het Jaap Steenbergen stipendium voor het beste hematologische proefschrift. Ook wordt een keer in de twee jaar de Swammerdamprijs toegekend aan een veelbelovend hematoloog of hematologisch onderzoeker. Ook hiervoor wordt een beoordelingscommissie benoemd.

Samenstelling commissie Wetenschap en Onderzoek

  • dr. Frank Leebeek (ErasmusMC, voorzitter)
  • Prof dr. Monique Minnema (UMCU)
  • dr. Arnon Kater (AamsterdamUMC, VUmc)
  • Janine van Elssen (MUMC+)