Commissie Onderwijs en Opleiding
Inventarisatie deficiënties, ontwikkeling nieuwe landelijke (online) onderwijsmodules, introductie afsluitend examen. Versterken en onderhouden contacten met NIV sectie en concilium, KNMG, OMS, EHA.

Drs. Karin van Galen (UMCU)
Prof. dr. Gert Ossenkoppele (VUMC)
Dr. Ellen Kuiper-Kramer (VHL / Isala)
Dr. Rob Fijnheer (UMCU/Meander MC)
Dr. Karina Meijer (UMCG)
Dr. Ellen van der Spek (Rijnstate)
Claudia Ootjers (JNVvH)
Dr. Lidwine Tick (MMC, voorzitter).

De contacten met de sectie Hematologie worden onderhouden door een afvaardiging van de NVvH bestuursleden (prof. dr. Karina Meijer, dr. Erik Beckers, prof. dr. Nicole Blijlevens en dr. Stijn Halkes).