Sectie Hematologie

Elke differentiatie van de Interne Geneeskunde is georganiseerd in een sectie. De secties zijn adviesorganen van het Concilium Medicinae Internae. De secties adviseren ten aanzien van de opleiding over de opleidingseisen per differentiatie, criteria en erkenning voor opleidingsinrichting differentiatie d.m.v. visitaties. Tevens adviseren de secties over de (her)registratie van internisten in de betreffende differentiatie. 

De sectie Hematologie fungeert als een commissie van de NVvH. 

Raadpleeg voor de samenstelling van de sectie Hematologie de NIV website.