Om hematologische zorg beschikbaar en toegankelijk te houden, is het belangrijk dat de financiering adequaat geregeld is. Dit betekent onder andere dat de DBC-DOT tarieven moeten overeenkomen met de daadwerkelijke kosten van zorg. Met nieuwe ontwikkelingen kunnen die kosten veranderen, en zullen dus ook de DBC-DOT tarieven aangepast moeten worden. De NVvH is belanghebbende als het gaat om beschikbare en toegankelijke hematologische zorg. Signalering van verandering in kosten van zorg en daarmee onjuiste DBC-DOT tarieven kan alleen gedaan worden vanuit de beroepsgroep. Belangrijk is daarvoor input van de werkgroepen en vanuit de verschillende huizen, om knelpunten zo snel en zo compleet mogelijk in beeld te krijgen.

De DOT-expertisegroep heeft tot doel te zorgen dat binnen de bestaande financiële structuur de hematologische zorg beschikbaar en toegankelijk is, door problemen te signaleren en inhoudelijke input te leveren om de DBC-DOT tarieven aan te laten passen.

Samenstelling
De DBC-DOT commissie wordt voorgezeten door een NVvH lid, aangewezen door het NVvH bestuur. De voorzitter zorgt dat de commissie adequaat is samengesteld, bewaakt de voortgang en rapporteert aan het NVvH bestuur. Vanuit de NIV wordt de technische expertise en uitvoering geleverd.

De DOT-expertisegroep bestaat uit de volgende leden:

-Prof dr Monique Minnema, UMC Utrecht (voorzitter)
-Kafong Cheung, adviseur bedrijfsvoering/ DBC adviseur Daniel den Hoed (secretaris)
-Dr Annoek Broers (ErasmusMC)
-Prof dr Jurgen Kuball (UMC Utrecht)
-Prof dr Roger Schutgens (UMC Utrecht)
-Dr Elena van Leeuwen (St. Antonius Ziekenhuis)
-Dr Michel Schaap (UMC Nijmegen)
-Dr Goda Choi (UMC Groningen)
-Marjolijn Verstegen (NIV).