Standpunt CAR-T celtherapie

CAR-T celtherapie wordt op dit moment toegepast in de academische ziekenhuizen en het Prinses
Maxima Centrum. Als het aantal vergoede indicaties en daarmee de aantallen patiënten toenemen,
zullen alle twaalf huidige JACIE-geaccrediteerde celtherapie centra CAR-T celtherapie gaan
toepassen. Besluitvorming hierover vindt plaats door het bestuur van de NVvH op basis van advies door de
Immuun Effector Cel werkgroep.

Het volledige document kunt u via deze link raadplegen.

Regionalisatiedocument

Regionalisatie is in het licht van het Integraal Zorgakkoord een thema dat actueler is dan ooit. Binnen de NVvH wordt hieraan al geruime tijd invulling gegeven via het project van regionalisatie binnen de hematologie. NVvH en HOVON trekken hierin samen op. Voor nadere achtergrondinformatie verwijzen we u graag naar de pagina Regionalisatieproject. 

U kunt de laatste versie van het regionalisatiedocument hier raadplegen. 

Afspraken samenwerking NVvH en HOVON werkgroepen

De besturen van HOVON en NVvH hebben afspraken gemaakt over inhoud en werkwijze van samenwerking met NVvH binnen de HOVON werkgroepen. U kunt het document hier raadplegen