Het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie staat open voor:

  1. Artsen en academisch biomedisch wetenschappers die als zodanig grotendeels werkzaam zijn in niet-commerciële instellingen op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs betreffende ziekten van het bloed en de bloedvormende weefsels
  2. Leden genoemd onder a na hun pensionering
  3. BIG-geregistreerde Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants Hematologie gedurende de periode dat zij een wettelijke (tijdelijke) voorschrijfbevoegdheid hebben

De contributie bedraagt € 60,00 (dit bedrag wordt in het voorjaar met uw instemming via automatisch incasso geïnd). De contributie zonder automatische incasso bedraagt €75. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de vereniging. Indien u gebruik wenst te maken van incasso vindt u hier een machtigingsformulier voor incasso. Deze kunt u volledig ingevuld en ondertekend verzenden naar info@hematologienederland.nl.

Het lidmaatschap van de NVvH geldt voor de duur van een volledig kalenderjaar, tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Wanneer u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dan gelieve u dit vóór 1 oktober schriftelijk aan de secretaris van de NVvH kenbaar te maken via info@hematologienederland.nl

Leden van de NVvH: