Het ledenbestand wordt onderhouden door het secretariaat van de NVvH. Vragen? mail dan naar info@hematologienederland.nl

Digitale of geprinte (email-)adreslijsten of etiketten worden niet verstrekt. Heeft u een vraag over het uitzetten van een enquête of ander verzoek tot mailing naar de leden? Mail dan naar info@hematologienederland.nl

Nascholing

Een verzoek kan uitsluitend worden gehonoreerd indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

Enquetes

Het verzoek voor een mailing dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

Algemeen

Een verzoek kunt u indienen via: info@hematologienederland.nl