Het ledenbestand wordt onderhouden door het secretariaat van de NVvH. Vragen? mail dan naar info@hematologienederland.nl

Digitale of geprinte (email-)adreslijsten of etiketten worden niet verstrekt. Heeft u een vraag over het uitzetten van een enquête of ander verzoek tot mailing naar de leden? Mail dan naar info@hematologienederland.nl

Nascholing

Een verzoek kan uitsluitend worden gehonoreerd indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Het betreft een wetenschappelijke bijeenkomst over een hematologisch onderwerp
 • De bijeenkomst is toegankelijk voor alle leden van de NVvH
 • De scholing wordt geaccrediteerd door de NIV, NVK, of andere wetenschappelijke vereniging
 • De bijeenkomst is georganiseerd door een internist-hematoloog, kinderarts-hematoloog of onderzoeker in het vakgebied van de hematologie, die lid is van de NVvH
 • De inhoud van het wetenschappelijk programma dient te zijn vastgesteld door een onafhankelijke programmacommissie (zonder beïnvloeding door de farmaceutische industrie)
 • Het initiatief van de bijeenkomst ligt niet bij een commerciele partij én de bijeenkomst heeft geen commercieel- of winstoogmerk

Enquetes

Het verzoek voor een mailing dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De enquête betreft een hematologisch onderwerp
 • De enquête is onderdeel van een wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door of onder supervisie van een internist-hematoloog, die lid is van de NVvH
 • De enquête heeft geen commercieel doel
 • De resultaten van de enquête worden gedeeld met de deelnemers

Algemeen

 • Er vindt geen filtering van geadresseerden plaats in de zin dat bijvoorbeeld een onderscheid tussen clinici en niet-clinici wordt gemaakt.
 • De mailing wordt verzonden vanaf de server van de NVvH maar wordt verstuurd uit naam, en met het emailadres, van het NVvH-lid dat het verzoek heeft ingediend.
 • De NVvH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het programma of de enquête

Een verzoek kunt u indienen via: info@hematologienederland.nl