De NVvH

De Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) is de nationale organisatie van bloeddeskundigen, ruim 500 artsen en wetenschappers die werkzaam zijn op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs betreffende ziekten van het bloed en de bloedvormende weefsels. De vereniging werd opgericht in 1950.

De NVvH is sinds 1 januari 2009 door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Leden van de NVvH hebben toegang tot het besloten deel van de website (login rechtsboven).

Bent u patiënt en wilt u meer informatie over hematologische aandoeningen of behandelingen? Ga dan naar het patiënten gedeelte. De NVvH kan geen individueel medisch advies geven aan patiënten of e-mail berichten beantwoorden waarin advies wordt gevraagd. Wij adviseren u om in dat geval contact op te nemen met uw huisarts  en/of behandelend medisch specialist, die desgewenst met de lokale internist-hematoloog kan overleggen. 

Terugblik ALV 20 januari 2022

Tijdens de online Algemene Ledenvergadering van 20 januari 2022 werd prof. dr. Karina Meijer met zeer brede steun benoemd tot nieuwe voorzitter van de NVvH.

Zij volgt prof. dr. Nicole Blijlevens op, die zes jaar voorzitter is geweest en daarvoor al enkele jaren secretaris was. In de vergadering werd afscheid genomen van Nicole als “boegbeeld van de Nederlandse hematologie”, waarbij ze ‘online’ werd toegesproken door Karina Meijer. Nicole heeft met veel energie en daadkracht de NVvH uitgebouwd tot dé gesprekspartner van en voor hematologisch Nederland. Onder haar voorzitterschap zijn veel nieuwe initiatieven ontwikkeld en verder uitgebouwd, waaronder de toegankelijkheid van dure geneesmiddelen, het richtlijnenbeleid, de regionalisatie van hematologische zorg en intensivering van de samenwerking NVvH-HOVON. Wij zijn Nicole zeer dankbaar voor haar onvermoeibare inzet de afgelopen jaren. Namens alle leden en het bestuur werd haar door Karina Meijer een beeld overhandigd met de toepasselijke titel “Beraad”. 

Naast de benoeming van de nieuwe voorzitter, heeft de ALV ingestemd met de benoeming van dr. Tjeerd Snijders als opvolger van dr. Harry Koene namens de echelon B ziekenhuizen, en van dr. Matthijs Eefting als opvolger van dr. Esther Jacobs namens de echelon D ziekenhuizen. De bestuursleden prof. dr. Monique Minnema en prof. dr. Erik Beckers werden herbenoemd. Na goedkeuring en vaststelling van het jaarverslag, het financiële jaarverslag met begroting, het verslag van de vorige ALV en de nieuwe leden, volgde een korte stand van zaken over de echelonering van zorg en de eerste ervaringen met de toekenning. Dr. Laura van Hussen-Daenen gaf een presentatie over de werkgelegenheid voor jonge klare hematologen. Er zijn vooral zorgen over de grote hoeveelheid tijdelijke contracten zonder perspectief op een vast contract. De NVvH werkgroep werkgelegenheid zal verdere acties gaan bespreken. Hierna presenteerde dr. Matthijs Eefting de resultaten van een enquête onder de leden van de echelon D ziekenhuizen. Samenwerking in de regio en MDO zijn goed op orde, alsmede de 24/7 bereikbaarheid hematoloog, hoewel die nog niet overal is geformaliseerd. Er zijn zorgen over centralisatie van zorg en voldoen aan eisen echelon D. Als aandachtspunten voor het bestuur werden toegankelijkheid van dure medicatie en digitale communicatie genoemd. Tot slot benoemde dr. Stijn Halkes een nieuw initiatief om leden te informeren over dreigende tekorten geneesmiddelen via de NVvH website. De voorzitter bedankte de ruim 50 aanwezigen en sloot de vergadering af met de wens elkaar bij de volgende ALV weer in levende lijve te kunnen ontmoeten.

De ALV presentatie en het concept-verslag is voor leden beschikbaar, zie het besloten deel van de NVvH website.