De NVvHDe Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) is de nationale organisatie van bloeddeskundigen, ruim 600 artsen, wetenschappers en andere beroepsbeoefenaren die werkzaam zijn op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs betreffende ziekten van het bloed en de bloedvormende weefsels. De vereniging werd opgericht in 1950.

De NVvH is sinds 1 januari 2009 door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Leden van de NVvH hebben toegang tot het besloten deel van de website (login rechtsboven).

Bent u patiënt en wilt u meer informatie over hematologische aandoeningen of behandelingen? Ga dan naar het patiënten gedeelte. De NVvH kan geen individueel medisch advies geven aan patiënten of e-mail berichten beantwoorden waarin advies wordt gevraagd. Wij adviseren u om in dat geval contact op te nemen met uw huisarts  en/of behandelend medisch specialist, die desgewenst met de lokale internist-hematoloog kan overleggen. 


 

Jaarverslag 2023 gepubliceerd
30 januari 2024

Het jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten van onze vereniging, zoals Richtlijnontwikkeling en Educatieve initiatieven. Ook kunt u lezen over onze belangrijkste beleidsspeerpunten, waaronder Plaatsbepaling (dure) geneesmiddelen, Werkdruk en werkgeluk onder hematologen en Zorgvernieuwing en innovatie.

Terugblik Algemene Vergadering 26 januari 2024

Tijdens het 16th Dutch Hematology Congress vond weer een druk bezochte Algemene Vergadering van de NVvH plaats. Dr. Annoek Broers is benoemd tot nieuw bestuurslid Er is ingestemd met de aangepaste statuten, de contributiewijziging, het jaarverslag en de begroting 2024.

Dr. Anna van Rhenen gaf een korte toelichting op het nieuwe initiatief om de ASH naar Nederland te halen. ‘Hematoloog op Schiermonnikoog’ vindt plaats van 8-12 december 2024.

Verder gaf bestuurslid dr. Ellen van der Spek een presentatie over ‘Werkdruk en werkplezier onder hematologen’. Een NVvH commissie onderzoekt de ervaren werkdruk en heeft afgelopen jaar een enquête gehouden. De resultaten zijn besproken in een tweetal ledenbijeenkomsten. De commissie inventariseert ideeën en werkt aan mogelijke oplossingsrichtingen.

De AV presentatie is voor leden beschikbaar via het besloten deel van de NVvH website.