De NVvH

De Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) is de nationale organisatie van bloeddeskundigen, ruim 500 artsen en wetenschappers die werkzaam zijn op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs betreffende ziekten van het bloed en de bloedvormende weefsels. De vereniging werd opgericht in 1950.

De NVvH is sinds 1 januari 2009 door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Leden van de NVvH hebben toegang tot het besloten deel van de website (login rechtsboven).

Bent u patiënt en wilt u meer informatie over hematologische aandoeningen of behandelingen? Ga dan naar het patiënten gedeelte. De NVvH kan geen individueel medisch advies geven aan patiënten of e-mail berichten beantwoorden waarin advies wordt gevraagd. Wij adviseren u om in dat geval contact op te nemen met uw huisarts  en/of behandelend medisch specialist, die desgewenst met de lokale internist-hematoloog kan overleggen. 

Terugblik ALV 27 januari 2023

Voor het eerst sinds twee jaar werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de NVvH weer fysiek georganiseerd tijdens het DHC in Papendal op vrijdag 27 januari 2023. Ruim 70 leden namen hieraan deel. Op de agenda stonden, naast een terugblik op afgelopen jaar, twee actuele thema’s (werkdruk en werkplezier en een nieuwe publicatietool voor richtlijnen) en de verkiezing van een nieuw bestuurslid.

Na de opening door voorzitter Karina Meijer stemden de aanwezige leden in met het jaarverslag, de jaarrekening van 2022 en de begroting van 2023. Ook werd ingestemd met het toelaten van 29 nieuwe leden en met de conceptnotulen van de vorige ALV.

Hierna volgde de verkiezing van een nieuw bestuurslid namens de echelon C ziekenhuizen. Dat betekent dat er tijdens de ALV afscheid werd genomen van bestuurslid Lidwine Tick die de C ziekenhuizen sinds 2016 heeft vertegenwoordigd. In haar functie van penningmeester is zij inmiddels opgevolgd door bestuurslid Tjeerd Snijders.

Uit drie kandidaten werd Ellen van der Spek, internist hematoloog in het Rijnstate ziekenhuis Arnhem, verkozen tot nieuw bestuurslid. Wij feliciteren Ellen met haar verkiezing en bedanken Josien Regelink en Aart Beeker voor hun kandidatuur.

Stijn Halkes presenteerde de nieuwe webapplicatie voor onze hematologische richtlijnen. De richtlijnen waren tot nu toe enkel in pdf vorm beschikbaar. Samen met de NIV en de NFN is een modulaire tool ontwikkeld waarmee richtlijnen beter leesbaar en doorzoekbaar op de website worden geplaatst. Zie: https://hematologienederland.nl/kwaliteit-richtlijnen/

Hierna volgde een korte presentatie over werkdruk en werkplezier van internist hematologen. De komende jaren zal het aantal patiënten met hematologische maligniteiten toenemen (IKNL trendrapport). Uit de laatste FMS loopbaanmonitor komt naar voren dat de responderende internist-hematologen relatief ontevreden zijn met de balans werk-privé en de werkdruk. Het voorstel van het bestuur om dit onderwerp breder met de achterban te bespreken in een aparte ledenbijeenkomst werd met instemming ontvangen. Diverse leden hebben zich aangemeld om de werkgroep werkdruk en werkplezier te versterken.

Was u niet aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering, maar wilt u toch volledig op de hoogte zijn van wat er is besproken? De presentatie en conceptnotulen zijn voor leden beschikbaar via het besloten deel van de NVvH website.

Ellen van der Spek (l) is verkozen tot nieuw bestuurslid en ontvangt felicitaties van voorzitter Karina Meijer (r)