In het bestuur van de NVvH zijn vertegenwoordigd: alle academische hematologie afdelingen, de kinderhematologie, minimaal twee hematologen uit niet-academische ziekenhuizen en een klinisch chemicus of arts klinische chemie. Er wordt gestreefd naar vertegenwoordiging van alle disciplines binnen de hematologie.

De voorbereiding of uitwerking van het beleid vindt plaats door een aantal werkgroepen en commissies.

Het bestuur wordt ondersteund door een beleidsmedewerker.

PenningmeesterDr. J.J.W.M. (Jeroen) Janssen
Radboud UMC, afdeling Hematologie

Voorzitter – Prof. dr. K. Meijer 
(tevens namens de NVHB)
UMCG, afdeling Hematologie

Dr. E. van der Spek
(namens de C ziekenhuizen)
Rijnstate ziekenhuis,
afdeling Hematologie

Prof. dr. M.J. Kersten
AmsterdamUMC, locatie AMC,
afdeling Hematologie

Dr. A.E.C. Broers
Erasmus MC, afdeling Hematologie

Drs. T.J.F. Snijders
(namens de echelon B-ziekenhuizen)
Medisch Spectrum Twente, 
afdeling Interne Geneeskunde -Hematologie/Oncologie

Dr. J. Slomp (namens de VHL)
Medisch Spectrum Twente,
afdeling Laboratorium

Prof. dr. M.C. Minnema
UMC Utrecht, afdeling Hematologie

Secretaris – Dr. C.J.M. Halkes
LUMC, afdeling Hematologie

Prof. dr. S. Zweegman
AmsterdamUMC, locatie VUmc
afdeling Hematologie

Dr. E.A.M. Beckers 
MUMC+
afdeling Hematologie

Dr. M. (Matthijs) Eefting
(namens de echelon D-ziekenhuizen)
Ikazia Ziekenhuis Rotterdam

Dr. G.J. Veldhuis
(namens de echelon D-ziekenhuizen)
Antonius ziekenhuis Sneek,
afdeling Interne Geneeskunde

Drs. E.T. van ’t Wout 
(namens de juniorleden)
LUMC afdeling Hematologie

Beleidsadviseur – drs. Mariëlle L’Ortye

Domus Medica Utrecht
NIV bureau 

J.L.H. Kerkhoffs
(namens de NVB)
HagaZiekenhuis Den Haag
afdeling Hematologie

Statuten en huishoudelijk reglement NVvH

Leden kunnen de NVvH statuten (2011) downloaden na te hebben ingelogd op deze website via deze link.

Het NVvH huishoudelijk reglement werd op 27 januari 2017 voor het laatst gewijzigd.