In het bestuur van de NVvH zijn vertegenwoordigd: alle academische hematologie afdelingen, de kinderhematologie, minimaal twee hematologen uit niet-academische ziekenhuizen en een klinisch chemicus of arts klinische chemie. Er wordt gestreefd naar vertegenwoordiging van alle disciplines binnen de hematologie.

De voorbereiding of uitwerking van het beleid vindt plaats door een aantal werkgroepen en commissies.

Het bestuur wordt ondersteund door een beleidsmedewerker.

Voorzitter – Prof. dr. N.M.A. Blijlevens 
Radboudumc, afd. Hematologie, 476

Secretaris – Prof. dr. K. Meijer – (tevens namens de NVHB)
UMCG, afd. Hematologie

Penningmeester – Dr. L.W. Tick (namens de C ziekenhuizen) Maxima Medisch Centrum, afd. Hematologie

Prof. dr. M.J. Kersten
AMC, afd. Hematologie

Prof. dr. F.W.G. Leebeek
Erasmus MC, afd. Hematologie

Dr. H.R. Koene (namens B ziekenhuizen)
Sint Antonius ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde

Dr. J. Slomp (namens de VHL)
Medisch Spectrum Twente, afd. Lab.

prof. dr. M.C. Minnema
UMCU, afd. Hematologie, F02.126

dr. C.J.M. Halkes
LUMC, afd. Hematologie

prof. dr. S. Zweegman
AmsterdamUMC, locatie VUmc afd. hematologie

mw. dr. L.G.M. van Hussen-Daenen
UMC Utrecht afd. hematologie
(namens juniorleden)

Statuten en huishoudelijk reglement NVvH

Leden kunnen de NVvH statuten (2011) downloaden na te hebben ingelogd op deze website via deze link.

Het NVvH huishoudelijk reglement werd op 27 januari 2017 voor het laatst gewijzigd.