Over de NVvH

De NVvH functioneert als een coördinerende en overkoepelende organisatie voor verenigingen werkzaam op de deelgebieden van de hematologie. De coördinerende functie bevordert de landelijke positie van de hematologie wat betreft patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek en voorkomt versnippering van de Nederlandse hematologie. Er bestaat een nauwe samenwerking met de sub- en zusterverenigingen, o.a. door vertegenwoordiging in het bestuur van de NVvH en door het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten.

De vereniging

Voor leden

Bestuur

Lidmaatschap

Standpunten

Tijdschrift

Sub- en zusterverenigingen

NVvH prijzen

Tijdschrift

De NVvH functioneert als een coördinerende en overkoepelende organisatie voor verenigingen werkzaam op de deelgebieden van de hematologie. De coördinerende functie bevordert de landelijke positie van de hematologie wat betreft patiëntenzorg

Het bestuur

In het bestuur van de NVvH zijn vertegenwoordigd: alle academische hematologie afdelingen, de kinderhematologie, minimaal twee hematologen uit niet-acedemische ziekenhuizen en een klinisch chemicus of art klinische chemie. Er wordt gestreefd naar vertegenwoordiging van alle disciplines binnen de hematologie.

Agenda

Voor een overzicht van alle evenementen kunt u naar onze agenda.

Alle evenementen