You are here

Over deze site

De website www.hematologienederland.nl is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Hematologie en wil betrouwbare en onafhankelijke informatie bieden over de symptomen, diagnose en behandeling van zowel goedaardige als kwaadaardige hematologische aandoeningen (bloedziekten). Voor ieder ziektebeeld worden tevens gegevens verstrekt van organisaties waar patiënten en hun omgeving terecht kunnen voor lotgenotencontact of aanvullende informatie. Verder is een overzicht van klinische studies binnen de hematologie opgenomen.

Professionals vinden hier onder andere informatie over het lidmaatschap en de activiteiten van de NVvH en een agenda. Tevens kan een overzicht van hematologische richtlijnen geraadpleegd worden.

Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation

Deze website voldoet aan de HONcode, die staat voor betrouwbare informatie over gezondheid. Controleer hier.

Financiering en onafhankelijkheid

Deze website wordt volledig gefinanceerd uit de eigen middelen van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie. Er worden geen advertenties geplaatst. Er is geen sprake van belangenconflicten. 

Redactieraad

De redactie van deze website bestaat uit leden van de NVvH.  Dit zijn vertegenwoordigers - artsen en wetenschappers - van verschillende discliplines binnen de hematologie. 

Betrokkenheid patiëntenorganisaties

De NVvH is veel dank verschuldigd aan de patiëntenorganisaties die door het leveren van waardevol commentaar, betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van deze website:

Webredactie

De webredactie is in handen van de beleidsmedewerker van de NVvH: bestuur@hematologienederland.nl 

 

U kunt de redactie uw ideeën of commentaar sturen.