NVvH werkgroep benigne hematologie
(voorheen: werkgroep niet-oncologische hematologie)
Laatste update 01/07/2020

Doelstellingen van de NVvH werkgroep:

  1. Profilering van de benigne hematologie.
  2. Ontwikkeling en beheer van richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van benigne hematologische ziektebeelden.
  3. Platform voor het initiëren van multicenter wetenschappelijk onderzoek.
  4. Platform voor discussie rond moeilijke casuïstiek.
  5. Registratie van epidemiologische gegevens over de incidentie, prevalentie en prognose van benigne hematologische ziektebeelden.
  6. Coördinerende rol met andere werkgroepen/verenigingen rond de benigne hematologie, waaronder bloedtransfusie (NVB, TRIP) hemofilie behandeling (NVHB), trombose en hemostase (NVTH) en de werkgroep hemoglobinopathie behandelaars.

De werkgroep benigne hematologie valt onder de NVvH. De werkgroep werkt met subgroepen voor de verschillende ziektes. Elke subgroep heeft een aantal aanspreekpunten. Aanspreekpunten coördineren de ontwikkeling van richtlijnen en het wetenschappelijk onderzoek binnen de subgroep in de ruimste zin van het woord. Over het algemeen zijn de aanspreekpunten en subgroep-leden experts in het veld, en kunnen zowel hematologen zijn als wetenschappelijk onderzoekers of medisch specialisten met een verwant aandachtsgebied.

Dagelijks bestuur:

Overige links: