De (her)registraties voor zowel de interne geneeskunde als voor de differentiatie hematologie worden gecoördineerd door de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).

Meer informatie over de (her)registratie in het register hematologie (vereisten, formulieren, etc.) vindt u op de NIV website.