Algemene informatie over junior afdeling

De junior afdeling van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie is op 1 april 2008 opgericht. De JNVvH stelt zich ten doel om de belangen van hematologen in opleiding te behartigen. 

De JNVvH heeft het recht een afgevaardigde voor te dragen voor het NVvH-Bestuur en voor de sectie Hematologie van de NIV. Bij de visitaties van de hematologie differentiaties maakt een JNVvH bestuurslid deel uit van de visitatiecommissie. Ook participeren JNVvH leden in de organisatie van het hematologie congres van de NVvH-HOVON (DHC), en worden enquêtes onder jonge klaren gehouden om het  arbeidsmarkt perspectief voor hematologen in kaart te brengen.

De JNVvH organiseert jaarlijks 2 onderwijsdagen voor hematologen in opleiding, en voor hematologen die hun opleiding maximaal 2 jaar geleden hebben afgerond.

Het lidmaatschap van de JNVvH staat open voor leden van de NVvH die in opleiding zijn tot internist-hematoloog. Fellows die zich aanmelden als lid van de NVvH worden daarmee automatisch ook lid van de JNVvH. Aan het JNVvH lidmaatschap zijn geen extra kosten verbonden. Twee jaar na afronding van de opleiding vervalt het JNVvH-lidmaatschap.

In het bestuur van de JNVvH neemt een fellow uit elk van de 8 academische centra plaats. Het bestuur is bereikbaar via secretarisjnvvh@gmail.com. De bestuursleden zijn hier te vinden.

Bestuur JNVvH

Voorzitter

Ernst-Jan van ’t Woud (LUMC)

Secretaris
Minka Vries (Radboud) 

Penningmeester
Pepijn Langbroek (UMCG)

Bestuurslid 
Sophie van Bentum (MUMC)

Bestuurslid
Marise Heerma van Vos (Amsterdam UMC)

Bestuurslid
Myrthe Sonneveld (Amsterdam UMC)

Bestuurslid
Inge Geelen (Erasmus MC) 

Bestuurslid
Bas Blok (UMCU)

Mogelijke keuzestages

Hieronder staat een overzicht van keuzestages die binnen de opleiding hematologie mogelijk zijn. Het heeft de voorkeur om dit in het eigen opleidingscentrum te doen, maar in overleg kunnen sommige stages eventueel in een ander centrum gevolgd worden.  

Mogelijkheden:

  • Benigne hematologie (inclusief sikkelcelziekte, hemoglobinopathie, afarese)
  • Stollingsstoornissen & Hemofilie
  • Bloedtransfusiegeneeskunde
  • CAR T-cel behandeling
  • Allogene stamceltransplantatie
  • Palliatieve zorg
  • Hematopathologie
  • Management