You are here

Onderwijsdagen JNVvH

De dagen staan open voor arts-assistenten in opleiding tot hematoloog en hematologen die de opleiding minder dan twee jaar geleden hebben afgerond. De onderwijsdag voor en door fellows is verplicht in de opleiding tot hematoloog. Informatie via: secretarisjnvvh@gmail.com. Voor de onderwijsdag wordt accreditatie aangevraagd bij de NIV. 


I.v.m. grootte zaal en catering, graag vooraf aanmelden via: secretarisjnvvh@gmail.com

 

JNVvH Onderwijsdag 23 mei 2018

15:00 - 19:30 uur (Witte Vosch in Utrecht)

Programma

[volgt]

Bij het oprichten van de Junior afdeling van de NVvH was een van de doelstellingen het organiseren van een landelijke onderwijsdag voor fellows hematologie. Fellows uit 4 opleidingscentra bereiden een casus voor die op deze dag besproken wordt. Uit elk van deze centra is een hematoloog aanwezig met expertise op het desbetreffende gebied.

Besluitvorming bij vaker voorkomende problemen staat centraal, niet zozeer zeldzame casuïstiek. Deze dag komt zowel de opleiding ten goede als de onderlinge band tussen de verschillende centra. De onderwijsdag wordt nu met succes twee keer per jaar gehouden, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar (een link naar het archief van voorgaande edities is hieronder zichtbaar voor JNVvH leden die zijn ingelogd op deze website).