Voor richtlijnen geldt dat er aantoonbaar “medische consensus” dient te bestaan binnen de beroepsgroep.
Die consensus wordt ingevuld door autorisatie door het NVvH bestuur, na raadpleging van de leden.

Door de NVvH geaccordeerde richtlijnen zijn openbaar en kunt u inzien via het overzicht op deze pagina.
Conceptrichtlijnen en richtlijnen in revisie zijn alleen voor leden beschikbaar na inloggen op het besloten deel. 

icn_richtlijnen_roze

Richtlijnen