You are here

Conceptrichtlijnen

Commentaarfase conceptrichtlijnen HOVON werkgroepen 

In afstemming met bestuur HOVON en bestuur NVvH is afgesproken de NVvH-leden met ingang van november 2014 in de gelegenheid te stellen om gedurende een maand commentaar te leveren op nieuw te verschijnen conceptrichtlijnen opgesteld door de betreffende HOVON werkgroepen. De conceptrichtlijnen worden per mail onder de NVvH leden verspreid.

Reacties zullen door de NVvH worden gebundeld en aan de HOVON werkgroep worden aangeboden. Deze werkgroep adviseert de besturen van HOVON en NVvH over de eventuele aanpassingen die naar aanleiding van de commentaarfase werden doorgevoerd, waarna beide besturen tot autorisatie van de richtlijn kunnen overgaan. Het doel is te komen tot uniformering van richtlijnen en maximaliseren van het draagvlak voor en implementatie van de nieuwe richtlijnen.

Een overzicht van alle hematologische richtlijnen is elders op deze website gepubliceerd.

Lees meer over het NVvH-richtlijnbeleid.

 


 

Voor NVvH leden die zijn ingelogd worden hieronder de conceptrichtlijnen getoond waarvoor een commentaarfase is gestart.