You are here

Commissie Zorgvernieuwing en innovatie

Start commissie Zorgvernieuwing en Innovatie

Om als beroepsgroep innovatie en vernieuwing van zorg te stimuleren en te versnellen, gaat een nieuwe NVvH commissie van start. Doel is om de vele, vaak versnipperde, initiatieven en activiteiten op het gebied van zorgvernieuwing en innovatie te inventariseren en te coördineren. Door meer regie, uitwisseling en kennisbegeleiding wordt de kans op succes vergroot en kunnen kansrijke initiatieven versneld worden opgeschaald. In een recent gepubliceerd artikel in het NTvH  geven de initiatiefnemers, dr. Lidwine Tick, prof. dr. Nicole Blijlevens en dr. Sabina Kersting meer uitleg over de aanleiding, visie en het verdere proces van zorgvernieuwing en innovatie binnen de NVvH. De commissie wil graag geïnteresseerden betrekken bij de opstart van de commissie. U kunt hiertoe contact opnemen met Lidwine Tick via l.tick@mmc.nl of via info@hematologienederland.nl

Nieuw: uitkomstenset Multipel Myeloom project Value Based Healthcare