You are here

Overzicht multicenter studies

In onderstaand overzicht zijn hematologische studies voor volwassenen opgenomen die op dit moment zijn geopend (zie voor de meest up-to-date informatie over HOVON studies: www.hovon.nl ).

De studies vinden in minimaal twee (universitaire) ziekenhuizen in Nederland plaats.

Diagnose / behandeling Studie info (details) Informatie
ALL HOVON studies

www.hovon.nl

AML HOVON studies

www.hovon.nl

CLL Acerta CL-006

via www.hovon.nl

CLL Acerta CL-007

via www.hovon.nl

Morbus Hodgkin Transplant Brave

via www.hovon.nl

Multipel Myeloom HOVON studies

www.hovon.nl

MPN (myelofibrose)

CLDE225X2116  

http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01787552   

MPN (myelofibrose)

PERSIST-2   (PAC326)

http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02055781

MPN (myelofibrose)

Simplify-1

http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01969838

Non-Hodgkin Lymfoom GO27878 (Cavalli study)

via www.hovon.nl

Non-Hodgkin Lymfoom CC-122 NLH-1

via www.hovon.nl

Non-Hodgkin Lymfoom HOVON studies

www.hovon.nl

Non-Hodgkin Lymfoom HOVON 900 DLBCL screening

www.hovon.nl

Non-Hodgkin Lymfoom CARINA  (protocolo 54767414LYM2001)

via www.hovon.nl

 
Overigen
SCT HOVON studies

www.hovon.nl

SCT CMV pp65 specific Tcells

via www.hovon.nl

SCT Innate allo-SCT

via www.hovon.nl

Pomalidomide Pomalidomide pay-for-benefit project via www.hovon.nl - lees ook: www.hematologienederland.nl/node/1228
Fysieke training EXIST studie (in 7 centra)

Prospectief, enkelvoudig blind gerandomiseerd onderzoek naar de effecten van fysieke training op fitheid en vermoeidheid bij patiënten met multipel myeloom of lymfoom, die zijn behandeld met hogedosischemotherapie en autologe stamceltransplantatie (NTR2341) (http://www.a-care.org/het-onderzoek/subprogramma-1/studie-3/ )

Transfusie Sanquin - PREPAReS study (2 centra)

In dit onderzoek wordt de werkzaamheid geëvalueerd van bloedplaatjes die zijn behandeld met vitamine B2 en vervolgens zijn belicht met UV-B licht (dit om pathogenen te doden). "Pathogen Reduction Evaluation & Predictive Analytical Rating Score" (NTR2106) (http://www.sanquin.nl/en/research/departments/clinical-transfusion-research/prepares-study/ )

Pay for benefit HOVON Pomalidomide project

zie: www.hematologienederland.nl/node/1228 & www.hovon.nl

 

CUP = compassionate use program. Indien voor een ernstige aandoening geen alternatief geneesmiddel op de markt is, kan een verzoek bij het CBG worden ingediend om het nog niet geregistreerde geneesmiddel beschikbaar te stellen voor ‘gebruik in schrijnende gevallen’. EAP = expanded access program. Indien een patiënt niet voldoet aan de criteria van een fase III studie, kan het geneesmiddel dat onderwerp is van deze studie, via een EAP beschikbaar worden gesteld.