You are here

Verslag ledenraadpleging 30 mei 2018 - Update Regionalisatiedocument

Op 30 mei jl. heeft een ledenraadpleging plaatsgevonden rondom het thema 'Update Regionalisatiedocument'. Op de agenda stonden 1) Inzicht in implementatie van het huidige regionalisatiedocument 2) Uitbreiding van regionalisatie naar de benigne ziekten 3) Organisatie hematologisch MDO. Het verslag geeft de belangrijkste discussiepunten en conclusies weer. De Regionalisatiecommissie neemt de uitkomsten mee in het updaten van het huidige regionalisatiedocument.

datum bericht: 
10 Jul 2018