You are here

Waarnemend internist-hematoloog/oncoloog, Groene Hart

Algemene informatie

Het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) Gouda is een maatschap van ruim honderd medisch specialisten, bestaande uit 18 vakgroepen. Het MSB levert samen met het Groene Hart Ziekenhuis en andere partners hoogwaardige medisch specialistische patiëntenzorg vanuit een gedeelde visie waarin kwaliteit van zorg en klantgerichtheid centraal staan. Als jonge en ondernemende organisatie heeft het MSB veel aandacht voor innovatie en ontwikkelingen in de zorgmarkt. Daarnaast hecht het MSB veel waarde aan een sterke lokale verankering en samenwerking binnen de regio op specifieke terreinen.

Over de functie

De vakgroep Interne Geneeskunde/MDL bestaat uit 21 specialisten, onder wie 4 hemato-oncologen en 6-MDL artsen. De afdeling heeft opleidingsbevoegdheid voor 3,5 jaar voor de opleiding Interne Geneeskunde.

Aanwezige specialisaties binnen de interne geneeskunde zijn hemato-oncologie, nefrologie, endocrinologie, infectieziekten, acute geneeskunde en vasculaire geneeskunde.

Wij vragen

  • Internist hematoloog-oncoloog voor de duur van 1 jaar
  • Flexibiliteit en inzet voor het garanderen van continuïteit van zorg
  • Belangstelling voor en ervaring in de hematologie is gewenst
  • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Wij bieden

  • Enthousiast team, dat nauw en betrokken samenwerkt met aanverwante specialisten die elkaar in een open sfeer aanvullen rondom de oncologische zorg van de patiënt
  • Uitstekende ondersteuning door een physician assistant, zeven transmuraal werkende gespecialiseerd verpleegkundigen en twee geriatrisch oncologieverpleegkundigen
  • Multidisciplinair Intramuraal Palliatief Consultatie- en Pijnteam, spreekuur Klinische Genetica en Radiotherapie
  • Indiensttreding bij het MSB Gouda op zo kort mogelijke termijn
  • Overeenkomst van 0,7 FTE

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u terecht bij clustervoorzitter mw. W.M. van der Deure, internist-oncoloog, wendy.van.der.deure@ghz.nl of mw. F. Gronheid, directeur Medisch Specialistisch Bedrijf Gouda, femke.gronheid@ghz.nl. Beiden telefonisch bereikbaar via 0182 505050.

https://www.ghz.nl/werken-bij/onze-vacatures/waarnemend-internist-hematoloogoncoloog,-msb/ 

datum bericht: 
31 Jan 2018
Sluitingsdatum: 
28 Feb 2018
Type contract: 
Bepaalde tijd
omvang dienstverband: 
0,7 FTE
standplaats: 
Gouda
instelling/onderzoeksinstituut: 
Groene Hart ziekenhuis