You are here

Kinder-hematoloog, SFVG Rotterdam

In de toekomst vormt u, met een aantal algemeen kinderartsen, een team van experts op het gebied van uw subspecialisatie in het Sint Franciscus Vlietland.

Functieomschrijving

Binnen dit fusieziekenhuis is een kinder-hematoloog vacature ontstaan. BKV verzorgt op exclusieve basis de werving en selectie ten behoeve van deze kinderarts-subspecialist vacature.

In 2015 zijn het Sint Franciscus Gasthuis en het Vlietland Ziekenhuis juridisch gefuseerd. Door deze combinatie is een krachtige ziekenhuisorganisatie ontstaan: Sint Franciscus Vlietland Groep. Met ruim 4.200 medewerkers en 300 specialisten wordt top zorg dicht bij huis geboden aan 400.000 inwoners in de regio Rotterdam-Rijnmond. Sinds september 2015 gaat het fusieziekenhuis door onder de naam: Franciscus Gasthuis & Vlietland. Deze werkgever biedt u een werkplek in het best gewaardeerde ziekenhuis in de regio Rotterdam èn de vakgroep, die binnen dit ziekenhuis als een van de eerste haar toekomstvisie in relatie tot de fusie presenteerde.

De vakgroep kindergeneeskunde heeft als lange termijn doelstelling om teams rondom een subspecialisme te creëren. Binnen dergelijke teams zal een gespecialiseerd kinderarts samenwerken met een aantal algemeen kinderartsen. Zo bestaat nu de wens om uit te breiden met een kinderarts die zich heeft gespecialiseerd hebben ten aanzien van het aandachtsgebied hematologie.

Taken

U maakt als kinder-hematoloog deel uit van een grote vakgroep. U staat aan het begin van het opstartproces van een gespecialiseerd team rondom uw subspecialisme hematologie. U bent de enige subspecialist op dit gebied. Als nieuwe collega kinderarts-subspecialist krijgt u de ruimte om te bouwen. In de toekomst vormt u een team van experts op het gebied van uw subspecialisatie. Naast u als kinder-hematoloog zullen nog een aantal algemeen kinderartsen tot uw team gaan behoren. U kunt rekenen op een team van verpleegkundigen dat u enthousiast helpt bij het ontwikkelen en gestalte geven aan een nieuwe aanpak.

U combineert werken vanuit uw subspecialisatie met taken van algemeen kinderarts tijdens de diensten en op de poli’s. Om ambities te bereiken is het belangrijk dat er continu geïnvesteerd wordt in uw professionele ontwikkeling en die van uw collega’s. Dat betekent dat er op dat gebied ook van u wordt verwacht dat u bijdraagt aan de ontwikkeling van uw collega’s.

Functie-eisen

Om voor deze kinderarts-subspecialist vacature in aanmerking te komen voldoet u aan onderstaand profiel:

 • U bent BIG geregistreerd als kinderarts met subspecialisatie hematologie.
 • U bent vóór ondertekening van een arbeidscontract in staat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overhandigen.
 • U bent een bouwer. U bent nieuwsgierig naar de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en in uw vakgebied. Die nieuwsgierigheid zet u om in concrete acties binnen uw vakgroep.
 • Intern zoekt u de samenwerking over ‘alle lagen’ heen. U heeft oog voor samenwerkingsmogelijkheden in de regio.
 • U loopt graag voorop bij het implementeren van innovaties.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform AMS. Tevens is het mogelijk om een gedeelte van de arbeidsvoorwaarden zelf in te delen, bijvoorbeeld ten behoeve van het volgen van scholing of bedrijfsfitness. Er is sprake van een collectieve zorgverzekering, kinderopvang en een personeelsvereniging.

Over de werkgever

Het volledige team dat werkzaam is binnen de kindergeneeskunde op beide locaties van Franciscus Gasthuis & Vlietland bestaat uit 205 medewerkers. Dit team kenmerkt zich is als een ambitieuze groep, die scherp voor ogen heeft hoe de zorg zich ontwikkelt. Alle professionals staan volledig achter de manier van werken, ontdekken nog dagelijks mogelijkheden om te verbeteren en innoveren.

De huidige groep kinderartsen bestaat uit 22 collega’s. Zij zijn momenteel nog werkzaam op twee locaties. In de loop van volgend jaar zullen alle klinische werkzaamheden worden gecentraliseerd op de locatie in Rotterdam. De dagbehandeling en poliklinieken vinden vanaf dan in Schiedam plaats. Inmiddels voeren alle kinderartsen op beide locaties poliwerkzaamheden uit. Eén van de belangrijkste doelstellingen is de samensmelting van beide teams tot één vakgroep. Het werken vanuit één hoofdlocatie wordt gezien als een belangrijke voorwaarde.

Kenmerken van de afdeling kindergeneeskunde:

 • Mogelijkheid voor één van de ouders om te blijven slapen.
 • Korte wachttijden polikliniek.
 • Dagelijks spoedspreekuur (Post) Intensive Care en High Care afdeling Neonatologie.
 • Speciale spoedeisende hulp voor kinderen.
 • 24/7 beschikbaarheid arts kindergeneeskunde voor de verloskamers.
 • Certificatie door stichting Kind en Ziekenhuis (Smiley’s) en WHO/UNICEF (Borstvoedingscertificaat).
 • Aandacht voor de opleiding van jonge artsen en wetenschappelijk onderzoek wat resulteert in medische zorg conform de nieuwste wetenschappelijke inzichten.
 • Informatieavonden voor ouders over veel voorkomende ziektebeelden.

Duur

Het betreft een baan voor onbepaalde tijd.

http://www.medischcontactbanen.nl/vacatures/hematoloog/kinder-hematoloog-rotterdam-115176.html?utm_source=nieu...

datum bericht: 
06 Dec 2017
Sluitingsdatum: 
31 Mar 2018
Type contract: 
Onbepaalde tijd
instelling/onderzoeksinstituut: 
SFVG Rotterdam