You are here

Biosimilars - herziening FMS standpunt & informatie EMA

Ingegeven door nieuwe wetenschappelijke informatie over het omzetten van biologische geneesmiddelen is de werkgroep Geneesmiddelen van de FMS Raad Kwaliteit, bezig met een herziening van het standpunt Biosimilars. De traceerbaarheid blijft een heikel punt. De NVvH heeft er wederom bij de FMS voor gepleit dit primair de verantwoordelijkheid van de apotheek te laten zijn, en dus niet van de voorschrijvend medisch specialist.

Meer informatie over het herziene standpunt en een informatiegids van de EMA vindt u hier...

datum bericht: 
08 Jun 2017