You are here

Fellow UMC Utrecht

Wij bieden een functie als fellow met aandachtsgebied hematologie. Je wordt opgeleid op een academische afdeling die allogene stamceltransplantaties, multipel myeloom, myeloproliferatieve neoplasmata, lymfoom en acute leukemie als speerpunten heeft.
Je wordt opgeleid door enthousiaste hematologen binnen een groep van 5-7 fellows. Opleider is dr. R. Raijmakers. De opleiding hematologie bestaat uit alle verplichte opleidingsonderdelen, en kenmerkt zich daarnaast door veel aandacht voor poliklinische contacten. Het EHA paspoort wordt gebruikt om voortgang te objectiveren. De opleiding is in 2016 gevisiteerd.

*Wij vragen een internist-in-opleiding die eind 2017 of begin 2018 kan beginnen binnen het aandachtsgebied hematologie.

Afdelingsinformatie:
Het UMC Utrecht Cancer Center wil een internationaal leidend Academic Comprehensive Cancer Center zijn waar patiënten aantoonbaar de beste individuele zorg krijgen, practice changing onderzoek wordt verricht en kwalitatief hoogwaardige opleidingen worden aangeboden. Mensen met kanker genezen en de kwaliteit van leven verbeteren indien genezing niet meer mogelijk is vormt de drijfveer van alle medewerkers van het UMC Utrecht Cancer Center. Met onze patiënten en onze externe samenwerkingspartners ontwikkelen wij vandaag de oncologiezorg van en voor morgen.
Het specialisme Hematologie maakt deel uit van het UMC Utrecht Cancer Center. Het is een samenwerkingsverband met de polikliniek, dagbehandeling en kliniek. De sfeer is open en stimulerend. Er werken multidisciplinaire teams aan de bestrijding van hematologische kanker in alle vormen van academische zorg.
De Hematologie van het UMC Utrecht heeft zich sterk geprofileerd als nationaal en internationaal centrum voor beenmerg- en stamceltransplantaties. Het is een van de unieke centra waar onverwante stamceltransplantaties worden verricht; het UMC Utrecht heeft zich hier een grote naam in verworven. De transplantaties worden volgens de modernste state-of-the-art procedures uitgevoerd. De Hematologie is JCI en JACIE geaccrediteerd. De afdeling participeert volop in diverse klinische studies van de HOVON (Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland) en behoort tot de meest includerende centra. Daarnaast wordt geparticipeerd in de werkgroep Stamceltransplantaties van de HOVON. Kwaliteitsbeleid en maatschappelijke transparantie zullen in het beleid van nu en de komende jaren een steeds prominentere plaats innemen. De Hematologie is een specialisme wat enorm in ontwikkeling is en een grote groei doormaakt.

Het team bestaat o.a. uit 8 hematologen, 4 fellows, 1 PA en ruim 50 verpleegkundigen en overig zorgprofessionals. De verpleegafdeling is recent uitgebreid met bedden, en heeft nu in totaal een opnamecapaciteit van 25 bedden. Daarnaast hebben we 11 bedden voor patiënten in dagbehandeling en voor research.

Bijzonderheden:
Een gesprek met de opleider Interne Geneeskunde is onderdeel van de sollicitatieprocedure
De aanstelling kan naar wens in een deeltijdfunctie van 80-100% worden ingevuld.
Reacties kunnen gestuurd worden naar hematologie@umcutrecht.nl

http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen/Vacatures-stages-opleidingsplaatsen

 

omvang dienstverband: 
80 - 100%
instelling/onderzoeksinstituut: 
UMC Utrecht Cancer Center
Sluitingsdatum: 
01 mei 2017
ingangsdatum: 
01 Jan 2018
datum bericht: 
07 Apr 2017