You are here

Von Willebrand Factor and ADAMTS13 in Cardiovascular Disease

Promovendus: 
Sonneveld, Dr. Michelle A.H.
Datum promotie: 
dinsdag, October 25, 2016

Hoog moleculair gewichts Von Willebrand Factor (VWF) multimeren zijn de meest procoagulante vormen en worden door ADAMTS13 (A Disintegrin And Metalloprotease with ThromboSpondin motif repeats 13) geknipt in kleinere, minder coagulante vormen. In de studies beschreven in het proefschrift onderzochten wij de associatie tussen VWF en ADAMTS13 en hart- en vaatziekten. Allereerst vonden wij dat de uitgebreidheid van atherosclerose geassocieerd was met hogere VWF spiegels. Daarnaast waren hogere VWF spiegels een voorspeller van een slechtere uitkomst bij patiënten met een acuut coronair syndroom en ischemisch CVA. Tevens toonden wij aan dat lage ADAMTS13 spiegels sterk geassocieerd zijn met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en met cardiovasculaire mortaliteit.

Co-promotor: 
Maat, Dr. Moniek P.M. de; Ikram, Dr. M. Arfan
Promotor(en): 
Leebeek, Prof. dr. Frank W.G.
Instelling/onderzoeksinstituut: 
Erasmus University Medical Center
Email promovendus (u kunt een exemplaar van het proefschrift opvragen): 
mich_son28@hotmail.com
URLproefschrift: 
http://repub.eur.nl/pub/93807/