You are here

Deadline aanvraag RENÉ VOGELS-STIPENDIUM VOOR KANKERONDERZOEK

Dankzij financiële steun van de René Vogels Stichting zal de Nederlandse Vereniging voor Oncologie in staat zijn om voor 2017 een aantal beurzen beschikbaar te stellen aan jonge onderzoekers. De eerstvolgende deadlines voor aanvragen zijn 1 maart 2017 en 1 september 2017.

De René Vogels beurs is bedoeld om de onderzoeker in staat te stellen ervaringen op te doen c.q. technieken aan te leren, die van belang zijn in het kader van reeds lopend oncologisch onderzoek (fundamenteel of klinisch). Procedure aanvraag voor 1 maart 2017: Aanmelding per mail (bij voorkeur in 1 pdf, getiteld uwnaam_mrt2017.pdf) vóór 1 maart 2017 naar info@renevogelsstichting.nl Zie voor de informatie die dient te worden verstrekt (in Nederlands of Engels) de gedetailleerdere aanwijzingen op www.renevogelsstichting.nl/voorwaarden.html en www.renevogelsstichting.nl/aanvragen.html .

datum bericht: 
24 Jan 2017