You are here

Werkgroep Benigne Hematologie

Voorheen: werkgroep niet-oncologische hematologie.

Ga naar mededelingen vanuit de werkgroep

De werkgroep Benigne Hematologie is in 2010 opgericht en valt onder de NVvH. De werkgroep werkt met subgroepen voor de verschillende ziektes. Elke subgroep (zie onderaan pagina) heeft een aantal aanspreekpunten. Over het algemeen zijn de aanspreekpunten experts in het veld en kunnen zij zowel wetenschappelijk onderzoekers of hematologen zijn. Aanspreekpunten coördineren het ontwikkelen en beheren van richtlijnen voor diagnostiek en behandeling in de ruimste zin van het woord.

De werkgroep benigne hematologie valt onder de Nederlandse Vereniging voor Hematologie. De werkgroep werkt met subgroepen voor de verschillende ziektes. Elke subgroep heeft een aantal aanspreekpunten. Over het algemeen zijn de aanspreekpunten experts in het veld en kunnen zowel wetenschappelijk onderzoekers als hematologen zijn. Aanspreekpunten coördineren de protocollen, de aanmelding van patiënten en het wetenschappelijk onderzoek.

De volgende informatie is alleen zichtbaar voor werkgroepleden (besloten - zie links onderaan de pagina):

 • notulen van vergaderingen
 • emailadressen werkgroepleden

Doelstelling:

 1. Profilering van de benigne hematologie.
 2. Uniforme diagnostiek en behandeling van benigne hematologische ziektes.
 3. Platform voor het initiëren van multicenter wetenschappelijk onderzoek.
 4. Platform voor discussie rond moeilijke casuïstiek.
 5. Registratie van epidemiologische gegevens over de incidentie, prevalentie en prognose.
 6. Coördinerende rol met andere werkgroepen/verenigingen rond de benigne hematologie: bloedtransfusie (NVB, TRIP) hemofilie behandeling (NVHB), trombose en hemostase (NVTH) en de werkgroep hemoglobinopathieën.

Subgroepen:

Congenitale en verworven trombocytopenieën (inclusief TTP en ITP)

 • M. Schipperus (m.schipperus@hagaziekenhuis.nl - aanspreekpunt ITP)
 • R. Fijnheer (r.fijnheer@umcutrecht.nl - aanspreekpunt TTP)
 • P. te Boekhorst
 • H. Koene
 • A. Vreugendenhil
 • S. Croockewit
 • J.J. Zwaginga
 • J. Wollersheim (TTP)
 • B. Biemond
 • G. Jie
 • L. Oosten
 • S. Zeerleder
 • T. Snijders
 • R.Schutgens

Congenitale en verworven anemieën (inclusief PNH)

 • S. Zeerleder (s.s.zeerleder@amc.uva.nl - aanspreekpunt)
 • V. Novotny
 • R. van Wijk
 • R. Schutgens
 • J. Kerkhoffs
 • P. Muus
 • E.J. van Beers
 • L. Oosten
 • S.Langemeijer (PNH, tevens namens LW PNH)
  • zie bijlage - leden landelijke werkgroep PNH):
 • B. Biemond (hemoglobinopathieen, tevens namens LW HB):
  • zie bijlage - leden van de landelijke werkgroep Hemoglobinopathie behandelaars

Aplastische anemie (2012)

 • C.J.M. Halkes  (C.J.M.Halkes@lumc.nl   - aanspreekpunt)
 • S. Zeerleder 
 • M.R. de Groot
 • E.L. Meijer
 • T. Snijders
 • M. Raaijmakers
 • R. Raijmakers
 • J. Tjon
 • S. Langemeijer

Deze subwerkgroep heeft op 12 juli 2012 van het bestuur van de NVvH een specifiek mandaat gekregen om, naast de voorbereiding van de richtlijn aplastische anemie (SAA), het voortouw te nemen bij gesprekken over de vergoeding en/of prijsreductie van geneesmiddelen, en om een patient registry te ontwikkelen.

Congenitale en verworven stollings stoornissen / antifosfolipid syndroom

Klinische bloedtransfusie geneeskunde met cellulaire therapie / ferese

 • (....aanspreekpunt)
 • L. van Pampus 
 • J.J. Zwaginga
 • A. Brand
 • J. Kerkhoffs
 • M. van Kraaij
 • T. Netelenbos

 

Dagelijks bestuur:

BijlageFormaat
File Leden LW Hemoglobinopathiebehandelaars17.05 KB
File Leden LW PNH15.01 KB