You are here

Commissie Onderwijs & Opleiding

Commissie Onderwijs en Opleiding (najaar 2013)

Inventarisatie deficiënties, ontwikkeling nieuwe landelijke (online) onderwijsmodules, introductie afsluitend examen. Versterken en onderhouden contacten met NIV sectie en concilium, KNMG, OMS, EHA.

  • Drs. Karin van Galen (UMCU)
  • Prof. dr. Gert Ossenkoppele (VUMC)
  • Dr. Ellen Kuiper-Kramer (VHL / Isala)
  • Dr. Rob Fijnheer (UMCU/Meander MC)
  • Dr. Karina Meijer (UMCG)
  • Dr. Ellen van der Spek (Rijnstate)
  • Claudia Ootjers (JNVvH)
  • Dr. Lidwine Tick (Radboudumc, voorzitter)