You are here

Agenda & mededelingenWinnaar abstract Klinische Dag
 
De winnaar van het beste abstract 2019 is dr. Henk-Jan Boiten (Erasmus MC) voor zijn bijdrage 'Multipele bloedingen zonder stollingsafwijkingen ...' 

Zie voor verdere informatie onder Nascholing

 


Start commissie Zorgvernieuwing en innovatie

Om als beroepsgroep innovatie en vernieuwing van zorg te stimuleren en te versnellen, gaat een nieuwe NVvH commissie van start. Doel is om de vele, vaak versnipperde, initiatieven en activiteiten op het gebied van zorgvernieuwing en innovatie te inventariseren en te coördineren. Door meer regie, uitwisseling en kennisbegeleiding wordt de kans op succes vergroot en kunnen kansrijke initiatieven versneld worden opgeschaald. In een recent gepubliceerd artikel in het NTvH  geven de initiatiefnemers, dr. Lidwine Tick, prof. dr. Nicole Blijlevens en dr. Sabina Kersting meer uitleg over de aanleiding, visie en het verdere proces van zorgvernieuwing en innovatie binnen de NVvH. De commissie wil graag geïnteresseerden betrekken bij de opstart van de commissie. U kunt hiertoe contact opnemen met Lidwine Tick via l.tick@mmc.nl of via info@hematologienederland.nl
 
 

Symposium Systemische Amyloïdose: van diagnostiek tot behandeling

Op 22 november 2019 organiseren UMCU en UMCG het eerste multidisciplinair symposium over systemische amyloidose. Voor informatie en aanmelden zie Programma symposium Amyloïdose 2019.


Cursus Update Hemostase

De diagnostiek en behandeling van stollingsstoornissen is continu in ontwikkeling. Met het volgen van deze tweedaagse interactieve cursus bent u weer volledig up to date. De cursus vindt plaats op 31 oktober en 1 november 2019 in Noordwijkerhout. Klik hier voor het programma en inschrijving. 


Nascholing Transfusiegeneeskunde

Op 16 november a.s. is de 2-jaarlijkse nascholingscursus Transfusiegeneeskunde van het LUMC. Het onderwerp dit jaar is Weefselherstel en Immuunmodulatie.
Meer informatie of inschrijven? Klik hier.
 

Regionalisatiedocument definitief

 Op 16 mei is er tijdens de Ledenraadpleging levendig en constructief gediscussieerd over de organisatie van hematologische zorg. Klik hier voor het verslag en voor het Regionalisatiedocument 2019
 

Publicatie juni 2019 Horizonscan Geneesmiddelen is een feit 

bekijk het hier.
 

 

Registeren en declareren van behandelingen: hoe vraagt u een wijziging aan?
Bekijk het hier.
 
 

Format indienen patiënten

 
Naar aanleiding van verschillende vragen uit het veld is in overleg met de zorgverzekeraars (CieBAG) de werkwijze om een machtiging voor patiënten aan te vragen veranderd. Er kan een lijstje ingestuurd worden van patiënten per zorgverzekeraar. Onderaan deze pagina vindt u meer informatie en een format voor indienen.
 

 

EHA in ORANJE

Op donderdag 13 juni organiseert Springer Healthcare, onderdeel van Springer Nature, aan de vooravond van de EHA een zogenoemde EHA in ORANJE. Vier sprekers blikken vooruit op de EHA-dagen, welke resultaten worden waar verwacht? Waar moeten we op letten? Daarnaast delen zij Nederlandse data en voeren discussie met de zaal. De avond wordt gecombineerd met een maaltijd en zo is er voldoende tijd voor interactie met collega’s.

Meer informatie? kijk dan hier.


Vergoeding van lenalidomide in combinatie met dexamethason bij volwassen patiënten met multipel myeloom in maart en april 2019

Meer informatie? klik hier.

_________________________________________________________