Doel van de NKH

 1. Platform voor het creëren van een open kwaliteitsnetwerk binnen hematologische centra.
 2. Het afstemmen, door ontwikkelen en professionaliseren van kwaliteitssystemen binnen de hematologie.
 3. Het delen van kennis en best practices, zowel op nationaal als internationaal niveau.
 4. Geformaliseerde verbinding van de NKH met de belangrijkste stakeholders.
 5. Evaluatie van de verschillende accreditaties en accreditatieprocessen binnen de hematologische zorg.
 6. Het evalueren, ontwikkelen en becommentariëren van de Europese JACIE standaard als land, van de klinische/poliklinische en celcollectie standaarden
 7. Afstemmen van wet- en regelgeving binnen de hematologische zorg.
 8. Het onderhouden van contacten met andere nationale kwaliteitsgroepen.

Achtergrond

In april 2011 hebben kwaliteitsmedewerkers van de stamceltransplantatiecentra in Nederland zich gebundeld tot de NKH.  

De eerste actie is geweest om gezamenlijk, als één land/stem, input te geven op het voorstel van de nieuwe JACIE normen.
Sindsdien komt het NKH tweemaal per jaar komen de leden bijeen voor het delen van kennis en best practices. 

Deelname aan de NKH is voorbehouden aan ‘professionals’ die zich bezighouden met het ontwikkelen en onderhouden van kwaliteitssystemen binnen hematologische centra.

NKH bestaat uit gemiddeld 30 leden.
Om een goede verbinding te creëren met de belangrijkste stakeholders zijn er leden die tevens als vertegenwoordigers dienen van de Kwaliteitsmanagementgroep EBMT, Matchis, HOVON SCT-groep, en de landelijke vertegenwoordiging FACT-JACIE.

Organisatie

De werkgroep NKH valt onder de NVvH. Er wordt 2 jaarlijks vergaderd. Voor de notulen van de werkgroep wordt verwezen naar het bestuur.

Bestuur

 • Bernadette Odijk (Amsterdam UMC – AMC, Amsterdam)
 • Yvonne Westerman (St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein)

Aanspreekpunten

 • Website NKH
  Eline Faber (Amsterdam UMC, Amsterdam)
 • EBMT kwaliteitsmanagementgroep
  Yvonne Westerman (St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein)
  Paulien Kort (NKI, Amsterdam)
 • HOVON SCT werkgroep domein Kwaliteit en donorzaken
  Bernadette Odijk (Amsterdam UMC, Amsterdam)
 • FACT-JACIE landelijke vertegenwoordiger
  Prof. Dr. Jaap Jan. Zwaginga (LUMC, Leiden)

Agenda NKH

Datum:            woensdag 12 juni 2024
Onderwerp:   NKH, onderwerpen als ambulante zorg en ‘Groene hematologie’
Locatie:           Antonius ziekenhuis in Nieuwengein
Gastvrouw:    Yvonne Westerman

Contact

Bernadette Odijk & Yvonne Westerman
Email: NKH@hematologienederland.nl

Activiteiten overzicht NKH