De (her)registraties voor zowel de interne geneeskunde als voor de differentiatie hematologie worden gecoördineerd door de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).

Meer informatie over de (her)registratie in het register hematologie (vereisten, formulieren, etc.) vindt u op de NIV website

Voor herregistratie als internist dient per 5 jaar een minimum van 200 nascholingsuren (nationaal of internationaal) te worden gevolgd.

  • Om in aanmerking te komen voor herregistratie als internist-hematoloog, is men verplicht om gemiddeld 28 geaccrediteerde nascholingsuren per jaar te volgen.
  • Bij een dubbelregistratie (bijvoorbeeld hematologie-oncologie) is de eis gemiddeld 20 + 20 uur per jaar.

Na voltooiing van de opleiding in de differentiatie Hematologie dient u zelf het initiatief te nemen tot registratie als internist-hematoloog.

De sectie hematologie van de NIV heeft in april 2014 gesproken over de nascholing die t.b.v. de herregistratie als internist-hematoloog kan worden opgevoerd. De NIV accrediteert voor de hematologie op voorhand de nascholing van een aantal internationale aanbieders. Op de lijst staat het congres van de European Society for Medical Oncology (ESMO) en de Annual Meeting of the American Society for Clinical Oncology (ASCO). Het aanbod hematologie tijdens deze twee congressen is respectievelijk 25% en 50%. Om die reden heeft de sectie hematologie besloten om vanaf heden bij de beoordeling van binnenkomende herregistratieaanvragen de volgende richtlijn te hanteren:

  • per deelname aan ESMO kunnen maximaal 8 accreditatiepunten voor de herregistratie als internist-hematoloog worden opgevoerd
  • per deelname aan ASCO kunnen maximaal 16 accreditatiepunten voor de herregistratie als internist-hematoloog worden opgevoerd

Bovenstaande ongeacht of u enkel of dubbel geregistreerd bent.