Dutch Hematology Congress

Tijdens het NVvH-HOVON hematologiecongres presenteert de Nederlandse hematologie haar fundamentele en klinische vorderingen over het afgelopen jaar.

Het hematologiecongres geeft de mogelijkheid aan promovendi en onderzoekers de jongste resultaten van hun onderzoek te presenteren. Ook worden klinische noviteiten kritisch besproken.

 

Het congres werd eerder als volgt geaccrediteerd:

Accreditatie 14th Dutch Hematology Congress:Aantal puntenStatus
CGRn.v.t.toegekend
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) 6 / 6 / 4toegekend
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) 6 / 6 / 4toegekend
Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) 6 / 6 / 4toegekend
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) 6 / 6 / 4toegekend
   
Accreditatie 9e Verpleegkundig Symposium:Aantal punten
Status
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (acute, chronische, geestelijke, intensieve en preventieve zorg bij somatische aandoeningen)  
 – deelname 22 januari (programma Verpleegkundig Symposium)7toegekend
 – deelname 23 januari (programma 14DHC)toegekend
 – deelname 24 januari (programma 14DHC)toegekend
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionalstoegekend
   
Accreditatie Datamanagers:Aantal puntenStatus
Nederlandse Vereniging van Oncologie Datamanagers in aanvraag
   
Accreditatie EBAH (EHA):Aantal puntenStatus
European Hematology Association in aanvraag

U kunt uw deelname certificaat gedurende de congresdagen ophalen bij de congresbalie in Congrescentrum Papendal, te Arnhem. Indien u hiertoe niet in de gelegenheid bent, maar toch een deelname certificaat wenst te ontvangen, neem dan na afloop van het congres contact op met de congresorganisatie via DHC@vumc.nl.