You are here

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Regionalisatiedocument definitief

Op 16 mei is er tijdens de Ledenraadpleging levendig en constructief gediscussieerd over de organisatie van hematologische zorg. Klik hier voor het verslag en voor het Regionalisatiedocument 2019.

 

Stemmen en machtigen

Tijdens de algemene ledenvergadering wordt gestemd over de items op de agenda. Kunt u zelf niet aanwezig zijn op de ledenvergadering, dan heeft u de mogelijkheid een ander NVvH-lid te machtigen om namens u te stemmen.

Een NVvH-lid kan voor ten hoogste twee andere NVvH-leden een stem uitbrengen in de ALV. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk.

Het machtigingsformulier kunt u opsturen of op de dag zelf inleveren.