You are here

Ledenbestand

De NVvH verstrekt met ingang van 7 juni 2017 geen geprinte adresetiketten meer.

Vanaf 7 juni 2017 kunnen NVvH-leden een aanvraag indienen om hun mededelingen (aankondigingen van nascholing, uitnodigingen voor enquetes, etc.) door de NVvH per mail aan hun 500+ collega NVvH-leden te sturen.

Nascholing - een verzoek kan uitsluitend worden gehonoreerd indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • het betreft een wetenschappelijke bijeenkomst over een hematologisch onderwerp
 • de bijeenkomst is toegankelijk voor alle leden van de NVvH
 • de scholing wordt geaccrediteerd door de NIV, NVK, of andere wetenschappelijke vereniging
 • de bijeenkomst is georganiseerd door een internist-hematoloog, kinderarts-hematoloog of onderzoeker in het vakgebied van de hematologie, die lid is van de NVvH
 • de inhoud van het wetenschappelijk programma dient te zijn vastgesteld door een onafhankelijke programmacommissie (zonder beïnvloeding door de farmaceutische industrie)
 • het initiatief van de bijeenkomst ligt niet bij een commerciele partij én de bijeenkomst heeft geen commercieel- of winstoogmerk

Enquetes - het verzoek voor een mailing dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De enquête betreft een hematologisch onderwerp
 • De enquête is onderdeel van een wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door of onder supervisie van een internist-hematoloog, die lid is van de NVvH
 • De enquête heeft geen commercieel doel
 • De resultaten van de enquête worden gedeeld met de deelnemers

Algemeen

 • Er vindt geen filtering van geadresseerden plaats in de zin dat bijvoorbeeld een onderscheid tussen clinici en niet-clinici wordt gemaakt. 
 • De mailing wordt verzonden vanaf de server van de NVvH maar wordt verstuurd uit naam, en met het emailadres, van het NVvH-lid dat het verzoek heeft ingediend.
 • De NVvH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het programma of de enquête

Een verzoek kunt u indienen via: bestuur@hematologienederland.nl 

Digitale of geprinte (email-)adreslijsten of etiketten worden nooit verstrekt!

Uw congressen/bijeenkomsten en vacatures kunnen wij ook op deze pagina van onze website plaatsen. Wilt u daartoe de betreffende formulieren gebruiken?

Overige mededelingen kunnen op verzoek worden geplaatst (via: bestuur@hematologienederland.nl )

Promovendi kunnen hun hematologisch proefschrift onder de aandacht brengen van collega's via dit formulier.